Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Rynoltice
ObecRynoltice

Odpadové hospodářství

Místní poplatek za odpady na rok 2024 je splatný do 30.6.2024 – jednorázově, dle Obecně závazné vyhlášky obce o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství ze dne 11.12.2023.

Výše poplatku 1.000,- Kč za osobu/ kalendářní rok – trvale bydlící; 1.000,- Kč za vlastníka nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci.

Informace o sníženém poplatku za domácnost/rekreační objekt za třídění odpadů v roce 2023 dle evidenčního (identifikačního) čísla přiděleného Obecním úřadem je možné zjistit ZDE.

Pro veškeré platby (místní poplatek za psa, místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství, nájmy pozemků) NEJSOU ZASÍLÁNY SLOŽENKY!!!

Platbu lze provést v hotovosti na podatelně OÚ či bankovním převodem na č.ú. 151978559/0300, do poznámky uveďte příjmení a jméno poplatníka, počet osob v domácnosti.

EKO-KOM – Autorizovaná obalová společnost

V roce 2020 bylo díky recyklaci a využití papíru, plastů, skla, kovů, nápojových kartonů a dalších komodit v rámci tříděného sběru a využití odpadů v systému EKO-KOM uspořeno 22,4 mil. GJ energie, tedy zhruba tolik, kolik v průměru spotřebuje za rok více než 344 tisíc domácností. V případě tolik diskutovaného globálního oteplování přispěl systém tříděného sběru a využití odpadů EKO-KOM ke snížení emisí o 942 276 tun CO2 ekvivalentu.


Na níže přiložených Osvědčeních jsou uvedeny výsledky za jednotlivé roky, kterých jsme dosáhli v naší obci, a tím přispěli ke zlepšení životního prostředí a snížení uhlíkové stopy.

Osvědčení o úspoře emisí 2021

osvědčení o úspoře emisí 2020

osvědčení o úspoře emisí 2019

Obec Rynoltice

Užitečné informace

Odstávky ČEZ

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Mimořádné události

Datové schránky

Povodňový plán

nahoru

Partnerské weby