Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Rynoltice
ObecRynoltice

Úřad

Obec Rynoltice je veřejnoprávní korporací a je evidována pod IČO 263168.

Obec Rynoltice má účet, na který je možno poukazovat správní poplatky, místní poplatky, kapitálové příjmy - ČSOB a.s. 151978559/0300

Starosta obce:

Ing. Jan Vacek tel. 485 172 181, mobil 602 601 631 

 • je statutárním představitelem obecního úřadu a obce
 • odpovídá za plnění úkolů zastupitelstvu obce
 • kromě povinností vyplývajících ze zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, má na starosti investiční a bytovou oblast, rozvoj obce
 • řídí a kontroluje činnost zaměstnanců obce zařazených do úřadu, činnost organizačních složek obce a příspěvkové organizace obce

Odpovídá za úkoly na úseku :

 • ochrany ovzduší
 • vodního hospodářství
 • myslivosti
 • ochrany proti hluku a vibracím
 • veřejného pořádku a ochrany životního prostředí, ochrany přírody

Místostarostka obce:

Soňa Starečková Postlová tel. 485 172 181, mobil 725 971 201 

 • je statutárním představitelem obecního úřadu a obce
 • odpovídá za plnění úkolů starostovi a zastupitelstvu obce
 • v nepřítomnosti starosty přebírá jeho povinnosti dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
 • kromě povinností vyplývajících ze zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, má na starosti přípravu, plnění a aktualizace dokumentu „program obnovy venkova“, kulturu, sport, oblast sociálních věcí, inventarizaci majetku, záležitost školství, odpadové hospodářství, pohřebnictví
 • pořizování a evidence usnesení ze zasedání zastupitelstva obce

Referent:

Jana Košlíková tel. 485 172 181

 • příprava podkladů spojených s hospodařením obce pro jednání zastupitelstva obce
 • vedení účetnictví v souladu s platnými zákony a předpisy
 • účetní zpracování inventarizace majetku obce včetně finančního vypořádání
 • mzdová a daňová agenda, odvody a poplatky
 • účetní zpracování pokladny

Administrativní pracovnice:

Martina Fialová tel. 485 172 181

 • vedení pokladny úřadu
 • zabezpečení úkolů vyplývajících ze skartačního plánu, skartačního řádu a vedení spisovny
 • vedení poplatků a pohledávek
 • vidimace a legalizace
 • evidence obyvatel, podatelna, obsluha telefonní ústředny
Obec Rynoltice

Užitečné informace

Odstávky ČEZ

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Mimořádné události

Datové schránky

Povodňový plán

nahoru

Partnerské weby