Vítejte na stránkách obce Rynoltice

  Obec Rynoltice leží v okrese Liberec mezi Ještědským hřbetem a Lužickými horami v nadmořské výšce 318 m. Obec má rozlohu 1.800 ha a 786 obyvatel (k 1.1.2020). Do katastru obce spadají také místní části Černá Louže, Jítrava, Nová Starost a Polesí. Pověřeným úřadem pro naši obec je Městský úřad Hrádek nad Nisou. V obci jsou firmy : PROFI REGAL s.r.o., Liflex s.r.o., KM-PRONA, a.s., Purum s.r.o., PILA Rynoltice, výroba a prodej stavebního řeziva.

  Úřední hodiny

  Pondělí 8 – 12    13 – 17  Pokladna, ověřování podpisu, změna trvalého pobytu – do 16.hod.

  Středa   8 – 12    13 – 17  Pokladna, ověřování podpisu, změna trvalého pobytu – do 17.hod.

  Mimo úřední hodiny k dosažení na tel viz. kontaktní informace.

   

  AKTUALIZACE INFORMACÍ K MÍSTNÍM POPLATKŮM:

  Místní poplatek za odpady na rok 2020 je splatný nejdříve od 1. 2. 2020 a nejpozději do 30.6.2020 – jednorázově, dle OZV č. 6 /2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

  Výše poplatku 650,- Kč za osobu/ kalendářní rok – trvale bydlící; 650,- Kč za rekreační objekt

  Informace o sníženém poplatku za domácnost/rekreační objekt za třídění odpadů v roce 2019 je dle evidenčního (identifikačního) čísla přiděleného Obecním úřadem možné zjistit ZDE.

  Místní poplatek za psa byl splatný do 15. 3. 2020, ve výši dle OZV č. 5/2019 o místním poplatku ze psů.

  Pro veškeré platby (místní poplatek za psa, místní poplatek za odpady, nájmy pozemků) NEJSOU ZASÍLÁNY SLOŽENKY!!!

  Platbu lze provést v hotovosti na podatelně OÚ či bankovním převodem na č.ú. 151978559/0300, do poznámky uveďte příjmení a jméno poplatníka, počet osob v domácnosti.

  Aktuality:

  Agentura ochrany přírody a krajiny ČR – Rozhodnutí o povolení odlovu vyjmenovaných geograficky nepůvodních živočichů

  (Vyvěšeno od 25.5.2020)

   

  Změny jízdních řádů v autobusové dopravě od 25. 5. 2020 – obnovení části školních spojů a dálkových linek

  (Vyvěšeno od 25.5.2020)

   

  Exekutorský úřad Praha – Usnesení – odročení elektronické dražby nemovité věci p.p.č. 99, k.ú. Rynoltice na 25.6.2020

  (Vyvěšeno od 22.5.2020)

   

  Návrh závěrečného účtu obce Rynoltice za rok 2019

  (Vyvěšeno od 7.5.2020)

   

  Návrh závěrečného účtu Mikroregionu Mezi kopci za rok 2019

  (Vyvěšeno od 6.5.2020)

   

  Zveřejnění informací dle ust. § 36, odst. 5 novely zák. č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, Porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné za rok 2019

  (Vyvěšeno od 5.5.2020 do 4.6.2020)

   

  Ministerstvo zemědělství, Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů – Veřejná vyhláška – Opatření obecné povahy

  (Vyvěšeno od 3.4.2020)

   

  Agentura ochrany přírody a krajiny ČR – Veřejná vyhláška – Opatření obecné povahy č. 1/2020

  (Vyvěšeno od 3.4.2020)

   

  Usnesení č. 1/2020 z veřejného jednání Zastupitelstva obce Rynoltice ze dne 5.2.2020

  (Vyvěšeno od 12.2.2020)

   

  Zveřejnění záměru pronajmout nebytové prostory restaurace k provozování hostinské činnosti v budově č.p.221, Kulturním domě v Rynolticích, stojícího na pozemku st.p.č. 372, v k.ú. Rynoltice

  (Vyvěšeno od 16.8.2019)

   

  Informační leták ke změně systému svozu a likvidace odpadů od 1.7.2019

   

  Povinnosti chovatelů hospodářských zvířat

  (Vyvěšeno od 21.2.2017)

   

  Plán rozvoje obce Rynoltice 2015 – 2020

  (5.10.2015)

   

  Nabídka palivového dříví

   

  Akce u nás i v našem okolí

  Maškarní karneval pro děti i pro dospělé ODLOŽEN !!! O náhradních termínech budeme včas informovat.

  Římskokatolická farnost Jítrava a Fara Jítrava zrušila akci „Tvořivé dílničky“, která se měla konat dne 29.3.2020, určitě budou hledat jiný termín a akce nakonec, ač později, proběhne. Náhradní termín zašleme hned, jak to situace dovolí. Přejí hodně sil a pevné zdraví, buďte na sebe opatrní!!

  Římskokatolická farnost Jítrava

  Logo - Evropská unie