Vítejte na stránkách obce Rynoltice

  Obec Rynoltice leží v okrese Liberec mezi Ještědským hřbetem a Lužickými horami v nadmořské výšce 318 m. Obec má rozlohu 1.800 ha a 795 obyvatel (k 1.1.2021). Do katastru obce spadají také místní části Černá Louže, Jítrava, Nová Starost a Polesí. Pověřeným úřadem pro naši obec je Městský úřad Hrádek nad Nisou. V obci jsou firmy : PROFI REGAL s.r.o., Liflex s.r.o., KM-PRONA, a.s., Purum s.r.o., PILA Rynoltice, výroba a prodej stavebního řeziva.

   

  Mobilní rozhlas

  Zavádíme mobilní rozhlas

  Bydlíte, pracujete nebo se zajímáte o dění v Rynolticích? 🏘

  Zaregistrujte se do Mobilního Rozhlasu a dostávejte důležité informace z naší obce pomocí SMS, e-mailů nebo zpráv do aplikace. 📲

  👉 rynoltice.mobilnirozhlas.cz/registrace 👈

  Co vám registrace přinese?

  Upozornění na krizové situace

  🚗 Informace o dopravních uzavírkách, odstávkách vody, elektřiny apod.

  🤾‍♂ Pozvánky na kulturní a sportovní akce

  📧 Novinky z obce

  👩‍💻 Rozhodování pomocí anket

  Služba je zdarma!


  ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

   

  Úřední hodiny

  Pondělí 8 – 11.30  13 – 16   Pokladna, ověřování podpisu, změna trvalého pobytu

  Středa   8 – 11.30  13 – 17   Pokladna, ověřování podpisu, změna trvalého pobytu

  Nadále platí dodržování všech pravidel 3R (ruce – dezinfekce, roušky, rozestupy) vyhlášených Ministerstvem zdravotnictví a upřednostňování písemného, elektronického a telefonního kontaktu.

  Mimo úřední hodiny k dosažení na tel viz. kontaktní informace.

   

  INFORMACE K MÍSTNÍM POPLATKŮM:

  Místní poplatek za odpady na rok 2021 byl splatný od 1. 2. 2021 do 30.6.2021 – jednorázově, dle OZV č. 6 /2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

  Výše poplatku 650,- Kč za osobu/ kalendářní rok – trvale bydlící; 650,- Kč za rekreační objekt

  Informace o sníženém poplatku za domácnost/rekreační objekt za třídění odpadů v roce 2020 dle evidenčního (identifikačního) čísla přiděleného Obecním úřadem můžete zjistit ZDE.

  Místní poplatek za psa byl splatný do 15. 3. 2021, ve výši dle OZV č. 5/2019 o místním poplatku ze psů.

  Pro veškeré platby (místní poplatek za psa, místní poplatek za odpady, nájmy pozemků) NEJSOU ZASÍLÁNY SLOŽENKY!!!

  Platbu lze provést v hotovosti na podatelně OÚ či bankovním převodem na č.ú. 151978559/0300, do poznámky uveďte příjmení a jméno poplatníka, počet osob v domácnosti.

   

  Aktuality:

  Informace o konání veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rynoltice dne 23.9.2021

  (Vyvěšeno od 16.9.2021 do 24.9.2021)

   

  Veřejná vyhláška, Opatření obecné povahy – Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci v rámci stavby „Silnice III/27244 – Rynoltice, oprava propustku“

  (Vyvěšeno od 15.9.2021 do 30.9.2021)

   

  Ministerstvo zemědělství, Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů – Veřejná vyhláška, Opatření obecné povahy

  (Vyvěšeno od 15.9.2021 do 31.12.2022 )

   

  Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR – Vyrozumění zapisovatele, předsedy a místopředsedy okrskových volebních komisí obce Rynoltice o konání školení dne 20.9.2021, od 16 hodin, v Brána Trojzemí (kino), Hrádek n. N.

  (Vyvěšeno od 15.9.2021 do 21.9.2021)

   

  Prodej nefunkčního Zahradního traktoru Expert 92.155A

  (Vyvěšeno od 15.9.2021 do 29.9.2021 13.hod.)

   

  Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu „Výměna střešní krytiny, č.p. 99, Rynoltice“

  (Vyvěšeno od 10.9.2021 do 29.9.2021 8.hod.)

   

  II. Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu „Výsadba dřevin u místní komunikace z Rynoltic do Jítravy při silnici I/13“

  (Vyvěšeno od 10.9.2021 do 24.9.2021 8.hod.)

   

  Veřejná vyhláška, Opatření obecné povahy – Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci – úseku silnice I/13

  (Vyvěšeno od 8.9.2021 do 23.9.2021)

   

  Pošta Partner Rynoltice – Rozsah hodin pro veřejnost od září 2021

  (Vyvěšeno od 8.9.2021)

   

  Zveřejnění záměru prodeje nemovitosti – části pozemku p.č. 1958/33, v k.ú.Rynoltice

  (Vyvěšeno od 6.9.2021 do 21.9.2021 12.hod.)

   

  Zveřejnění záměru prodeje nemovitosti – pozemku p.č. 2021, v k.ú. Jítrava

  (Vyvěšeno od 6.9.2021 do 21.9.2021 12.hod.)

   

  Zveřejnění záměru pachtu pozemků p.č. 1712/3 a p.č. 12, v k.ú. Jítrava

  (Vyvěšeno od 6.9.2021 do 21.9.2021 12.hod.)

   

  Zveřejnění záměru pronájmu části pozemku p.č. 1021/1, v k.ú. Polesí u Rynoltic

  (Vyvěšeno od 6.9.2021 do 21.9.2021 12.hod.)

   

  Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Rynoltice a části k.ú. Polesí u Rynoltic – pozvánka na úvodní jednání dne 22.9.2021 do Hasičské zbrojnice v Rynolticích

  (Vyvěšeno od 6.9.2021 do 23.9.2021)

   

  Oznámení o zjišťování průběhu hranic pozemků – komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Rynoltice a části k.ú. Polesí u Rynoltic v období od 4.10.-7.10.2021 a 11.10.-13.10.2021

  (Vyvěšeno od 1.9.2021)

   

  III. Etapa – rekonstrukce povrchu I/13 u Jítravy

  (Vyvěšeno od 30.8.2021)

   

   

  Usnesení č. 2/2021 z veřejného jednání Zastupitelstva obce Rynoltice ze dne 23.6.2021

  (Vyvěšeno od 2.7.2021)

   

  Putování Mikroregionem Hrádecko-Chrastavsko – hra

  (Vyvěšeno od 21.4.2021)

   

  Liberecký kraj žádá občany, aby hlásili nález uhynulých prasat divokých

  (Vyvěšeno od 19.4.2021)

   

  Státní veterinární správa – Africký mor prasat

  (Vyvěšeno od 20.11.2020)

   

  Informační leták ke změně systému svozu a likvidace odpadů od 1.7.2019

   

  Nabídka palivového dříví

   

  Akce u nás i v našem okolí

  Římskokatolická farnost Jítrava

  Logo - Evropská unie