Vítejte na stránkách obce Rynoltice

  Obec Rynoltice leží v okrese Liberec mezi Ještědským hřbetem a Lužickými horami v nadmořské výšce 318 m. Obec má rozlohu 1.800 ha a 783 obyvatel (k 1.1.2019). Do katastru obce spadají také místní části Černá Louže, Jítrava, Nová Starost a Polesí. Pověřeným úřadem pro naši obec je Městský úřad Hrádek nad Nisou. V obci jsou firmy : PROFI REGAL s.r.o., Liflex s.r.o., KM-PRONA, a.s., Purum s.r.o., PILA Rynoltice, výroba a prodej stavebního řeziva.

  Úřední hodiny

  Pondělí   8 – 12   13 – 17

  Pokladna, ověřování podpisu, změna trvalého pobytu – do 16.hod.

  Středa     8 – 12   13 – 17

  Pokladna, ověřování podpisu, změna trvalého pobytu – do 17.hod.

  Mimo úřední hodiny k dosažení na tel viz. kontaktní informace.

  INFORMACE K MÍSTNÍM POPLATKŮM:

  Pro veškeré platby (místní poplatek za psa, místní poplatek za odpady, nájmy pozemků) NEJSOU ZASÍLÁNY SLOŽENKY!!!

  Platbu lze provést v hotovosti na podatelně OÚ či bankovním převodem na č.ú. 151978559/0300, do poznámky uveďte příjmení a jméno poplatníka, počet osob v domácnosti

  Místní poplatek za odpady byl splatný do 31. 3. 2019, dle OZV č. 2 /2018 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

  !Pozor! Od 1.1.2019 výše místního poplatku za odpady změněna!

  650,- Kč za osobu/ kalendářní rok – trvale bydlící; 650,- Kč za rekreační objekt

  Místní poplatek za psa byl splatný do 15. 3. 2019, ve výši dle OZV č. 5/2011 o místním poplatku ze psů.

  Akce u nás i v našem okolí

  Advent 2019

   

  Aktuality:

  Informace o konání veřejného jednání Zastupitelstva obce Rynoltice dne 11.12.2019

  (Vyvěšeno od 4.12.2019 do 12.12.2019)

   

  Oznámení o konání členské schůze Mikroregionu Hrádecko-Chrastavsko dne 10.12.2019

  (Vyvěšeno od 2.12.2019 do 11.12.2019)

   

  Mikroregion Mezi kopci – Návrh rozpočtu na rok 2020

  (Vyvěšeno od 2.12.2019)

   

  Návrh rozpočtu obce Rynoltice na rok 2020 – závazné ukazatele

  (Vyvěšeno od 26.11.2019)

   

  Návrh rozpočtu obce Rynoltice na rok 2020

  (Vyvěšeno od 26.11.2019)

   

  Záměr obce Rynoltice prodat část pozemku p.č. 1826 (z pozemku p.č. 1826 byl oddělen geometrickým plánem č. 435-67/2019 pozemek p.č. 1826/2), v k.ú. Jítrava

  (Vyvěšeno od 25.11.2019 do 10.12.2019 12.hod.)

   

  Mikroregion Hrádecko-Chrastavsko – Návrh rozpočtu na rok 2020 a rozpočtový výhled na rok 2021 a 2022

  (Vyvěšeno od 18.11.2019 do 10.12.2019)

   

  Státní pozemkový úřad – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Rynoltice a části k.ú. Polesí u Rynoltic – pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky k výkonu činnosti

  (Vyvěšeno od 12.11.2019 do 12.12.2019)

   

  Záměr obce Rynoltice prodat stavební pozemek p.č. 331 včetně zemědělské stavby, v k.ú. Rynoltice

  (Vyvěšeno od 30.9.2019 do 11.12.2019 16.hod.)

   

  Usnesení č. 4/2019 z veřejného jednání Zastupitelstva obce Rynoltice ze dne 18.9.2019

  (Vyvěšeno od 25.9.2019)

   

  Ministerstvo zemědělství, Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů – Veřejná vyhláška-Opatření obecné povahy

  (Vyvěšeno od 3.9.2019)

   

  Zveřejnění záměru pronajmout nebytové prostory restaurace k provozování hostinské činnosti v budově č.p.221, Kulturním domě v Rynolticích, stojícího na pozemku st.p.č. 372, v k.ú. Rynoltice

  (Vyvěšeno od 16.8.2019)

  Informační leták ke změně systému svozu a likvidace odpadů od 1.7.2019

   

  Ministerstvo zemědělství, Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů – Veřejná vyhláška-Opatření obecné povahy

  (Vyvěšeno od 4.4.2019)

   

  Povinnosti chovatelů hospodářských zvířat

  (Vyvěšeno od 21.2.2017)

   

  Oznámení o nalezené věci v k.ú. Rynoltice

  (Vyvěšeno 2.2.2017)

   

  Plán rozvoje obce Rynoltice 2015 – 2020

  (5.10.2015)

   

  Nabídka palivového dříví