Vítejte na stránkách obce Rynoltice

  Obec Rynoltice leží v okrese Liberec mezi Ještědským hřbetem a Lužickými horami v nadmořské výšce 318 m. Obec má rozlohu 1.800 ha a 786 obyvatel (k 1.1.2020). Do katastru obce spadají také místní části Černá Louže, Jítrava, Nová Starost a Polesí. Pověřeným úřadem pro naši obec je Městský úřad Hrádek nad Nisou. V obci jsou firmy : PROFI REGAL s.r.o., Liflex s.r.o., KM-PRONA, a.s., Purum s.r.o., PILA Rynoltice, výroba a prodej stavebního řeziva.

  Změna – Úřední hodiny

  Dle nařízení Vlády ČR se do 3. 11. 2020 omezuje činnost obecního úřadu 

  Pondělí   8:00 – 10:00 a 13:00 – 16:00 hod.

  Středa     8:00 – 10:00 a 13:00 – 16:00 hod.

  Nadále platí dodržování všech pravidel vyhlášených v souvislosti s nouzovým stavem usnesením vlády – upřednostňování písemného, elektronického a telefonního kontaktu.

  Mimo úřední hodiny k dosažení na tel viz. kontaktní informace.

   

  INFORMACE K MÍSTNÍM POPLATKŮM:

  Místní poplatek za odpady na rok 2020 byl splatný od 1. 2. 2020 do 30.6.2020 – jednorázově, dle OZV č. 6 /2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

  Výše poplatku 650,- Kč za osobu/ kalendářní rok – trvale bydlící; 650,- Kč za rekreační objekt

  Informace o sníženém poplatku za domácnost/rekreační objekt za třídění odpadů v roce 2019 je dle evidenčního (identifikačního) čísla přiděleného Obecním úřadem možné zjistit ZDE.

  Místní poplatek za psa byl splatný do 15. 3. 2020, ve výši dle OZV č. 5/2019 o místním poplatku ze psů.

  Pro veškeré platby (místní poplatek za psa, místní poplatek za odpady, nájmy pozemků) NEJSOU ZASÍLÁNY SLOŽENKY!!!

  Platbu lze provést v hotovosti na podatelně OÚ či bankovním převodem na č.ú. 151978559/0300, do poznámky uveďte příjmení a jméno poplatníka, počet osob v domácnosti.

  Aktuality:

  Městský úřad Mimoň – Územní rozhodnutí o umístění stavby s názvem „Revitalizace Liberec – Česká Lípa (mimo)“

  (Vyvěšeno od 29.10.2020 do 13.11.2020)

   

  AOPK ČR – Rozhodnutí – povolení výjimky z ochrany – rys ostrovid a vlk obecný

  (Vyvěšeno od 29.10.2020 do 13.11.2020)

   

  Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových – Aukční vyhláška EA/ULB/148/2020

  (Vyvěšeno od 26.10.2020 do 16.11.2020)

   

  Oznámení o změně úředních hodin OÚ Rynoltice do 3.11.2020

  (Vyvěšeno od 12.10.2020)

   

  Mimořádná změna jízdních řádů od 19.10.2020 v důsledku celostátních opatření proti šíření nemoci COVID-19

  (Vyvěšeno od 16.10.2020)

   

  Záměr obce Rynoltice pronajmout část pozemku p.č. 67/1, v k.ú. Rynoltice

  (Vyvěšeno od 14.10.2020 do 29.10.2020 12.hod.)

   

  Nařízení Krajské hygienické stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci č. 2/2020 ze dne  1.10.2020

  (Vyvěšeno od 5.10.2020)

   

  Usnesení č. 3/2020 z veřejného jednání Zastupitelstva obce Rynoltice ze dne 29.9.2020

  (Vyvěšeno od 5.10.2020)

   

  ČEZ – upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů

  (Vyvěšeno od 18.9.2020 do 16.11.2020)

   

  Ministerstvo zemědělství, Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů – Veřejná vyhláška – Opatření obecné povahy

  (Vyvěšeno od 10.8.2020)

   

  Agentura ochrany přírody a krajiny ČR – Veřejná vyhláška – Opatření obecné povahy č. 1/2020

  (Vyvěšeno od 3.4.2020)

   

  Informační leták ke změně systému svozu a likvidace odpadů od 1.7.2019

   

  Povinnosti chovatelů hospodářských zvířat

  (Vyvěšeno od 21.2.2017)

   

  Plán rozvoje obce Rynoltice 2015 – 2020

  (5.10.2015)

   

  Nabídka palivového dříví

   

  Akce u nás i v našem okolí

   

  Římskokatolická farnost Jítrava

  Logo - Evropská unie