Vítejte na stránkách obce Rynoltice

  Obec Rynoltice leží v okrese Liberec mezi Ještědským hřbetem a Lužickými horami v nadmořské výšce 318 m. Obec má rozlohu 1.800 ha a 786 obyvatel (k 1.1.2020). Do katastru obce spadají také místní části Černá Louže, Jítrava, Nová Starost a Polesí. Pověřeným úřadem pro naši obec je Městský úřad Hrádek nad Nisou. V obci jsou firmy : PROFI REGAL s.r.o., Liflex s.r.o., KM-PRONA, a.s., Purum s.r.o., PILA Rynoltice, výroba a prodej stavebního řeziva.

  Úřední hodiny

  Pondělí 8 – 12    13 – 17  Pokladna, ověřování podpisu, změna trvalého pobytu – do 16.hod.

  Středa   8 – 12    13 – 17  Pokladna, ověřování podpisu, změna trvalého pobytu – do 17.hod.

  Mimo úřední hodiny k dosažení na tel viz. kontaktní informace.

   

  AKTUALIZACE INFORMACÍ K MÍSTNÍM POPLATKŮM:

  Místní poplatek za odpady na rok 2020 byl splatný od 1. 2. 2020 do 30.6.2020 – jednorázově, dle OZV č. 6 /2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

  Výše poplatku 650,- Kč za osobu/ kalendářní rok – trvale bydlící; 650,- Kč za rekreační objekt

  Informace o sníženém poplatku za domácnost/rekreační objekt za třídění odpadů v roce 2019 je dle evidenčního (identifikačního) čísla přiděleného Obecním úřadem možné zjistit ZDE.

  Místní poplatek za psa byl splatný do 15. 3. 2020, ve výši dle OZV č. 5/2019 o místním poplatku ze psů.

  Pro veškeré platby (místní poplatek za psa, místní poplatek za odpady, nájmy pozemků) NEJSOU ZASÍLÁNY SLOŽENKY!!!

  Platbu lze provést v hotovosti na podatelně OÚ či bankovním převodem na č.ú. 151978559/0300, do poznámky uveďte příjmení a jméno poplatníka, počet osob v domácnosti.

  Aktuality:

  Zveřejnění záměru obce Rynoltice pronajmout část nebytového prostoru za účelem skladování v budově bez č.p. Rynoltice, stojící na pozemku st.p.č. 358, v k.ú. Rynoltice

  (Vyvěšeno od 2.7.2020 do 17.7.2020)

   

  Zveřejnění záměru obce Rynoltice pronajmout část pozemku p.č. 443/12, v k.ú. Rynoltice

  (Vyvěšeno od 2.7.2020 do 17.7.2020)

   

  Veřejná vyhláška – Oznámení o zahájení územního řízení o umístění stavby „Revitalizace Liberec – Česká Lípa (mimo) a pozvání k ústnímu jednání

  (Vyvěšeno od 1.7.2020 do 17.7.2020)

   

  Veřejná vyhláška – Oznámení o zveřejnění návrhu Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Libereckého kraje

  (Vyvěšeno od 17.6.2020 do 30.7.2020)

   

  Agentura ochrany přírody a krajiny ČR – Rozhodnutí o povolení odlovu vyjmenovaných geograficky nepůvodních živočichů

  (Vyvěšeno od 25.5.2020)

   

  Změny jízdních řádů v autobusové dopravě od 25. 5. 2020 – obnovení části školních spojů a dálkových linek

  (Vyvěšeno od 25.5.2020)

   

  Návrh závěrečného účtu obce Rynoltice za rok 2019

  (Vyvěšeno od 7.5.2020)

   

  Návrh závěrečného účtu Mikroregionu Mezi kopci za rok 2019

  (Vyvěšeno od 6.5.2020)

   

  Ministerstvo zemědělství, Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů – Veřejná vyhláška – Opatření obecné povahy

  (Vyvěšeno od 3.4.2020)

   

  Agentura ochrany přírody a krajiny ČR – Veřejná vyhláška – Opatření obecné povahy č. 1/2020

  (Vyvěšeno od 3.4.2020)

   

  Usnesení č. 1/2020 z veřejného jednání Zastupitelstva obce Rynoltice ze dne 5.2.2020

  (Vyvěšeno od 12.2.2020)

   

  Informační leták ke změně systému svozu a likvidace odpadů od 1.7.2019

   

  Povinnosti chovatelů hospodářských zvířat

  (Vyvěšeno od 21.2.2017)

   

  Plán rozvoje obce Rynoltice 2015 – 2020

  (5.10.2015)

   

  Nabídka palivového dříví

   

  Akce u nás i v našem okolí

  Římskokatolická farnost Jítrava

  Logo - Evropská unie