Vítejte na stránkách obce Rynoltice

  Obec Rynoltice leží v okrese Liberec mezi Ještědským hřbetem a Lužickými horami v nadmořské výšce 318 m. Obec má rozlohu 1.800 ha a 783 obyvatel (k 1.1.2019). Do katastru obce spadají také místní části Černá Louže, Jítrava, Nová Starost a Polesí. Pověřeným úřadem pro naši obec je Městský úřad Hrádek nad Nisou. V obci jsou firmy : PROFI REGAL s.r.o., Liflex s.r.o., KM-PRONA, a.s., Purum s.r.o., PILA Rynoltice, výroba a prodej stavebního řeziva.

  Úřední hodiny

  Pondělí   8 – 12   13 – 17

  Pokladna, ověřování podpisu, změna trvalého pobytu – do 16.hod.

  Středa     8 – 12   13 – 17

  Pokladna, ověřování podpisu, změna trvalého pobytu – do 17.hod.

  Mimo úřední hodiny k dosažení na tel viz. kontaktní informace.

   

   

  AKTUALIZACE INFORMACÍ K MÍSTNÍM POPLATKŮM:

  Místní poplatek za odpady na rok 2020 je splatný nejdříve od 1. 2. 2020 a nejpozději do 30.6.2020 – jednorázově, dle OZV č. 6 /2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

  Výše poplatku 650,- Kč za osobu/ kalendářní rok – trvale bydlící; 650,- Kč za rekreační objekt

  Informace o sníženém poplatku za domácnost/rekreační objekt za třídění odpadů v roce 2019 je dle evidenčního (identifikačního) čísla přiděleného Obecním úřadem možné zjistit ZDE.

  Místní poplatek za psa je splatný do 15. 3. 2020, ve výši dle OZV č. 5/2019 o místním poplatku ze psů.

  Pro veškeré platby (místní poplatek za psa, místní poplatek za odpady, nájmy pozemků) NEJSOU ZASÍLÁNY SLOŽENKY!!!

  Platbu lze provést v hotovosti na podatelně OÚ či bankovním převodem na č.ú. 151978559/0300, do poznámky uveďte příjmení a jméno poplatníka, počet osob v domácnosti.

   

  Akce u nás i v našem okolí

   

   

   

  Aktuality:

  Agentura ochrany přírody a krajiny ČR – Oznámení o zahájení řízení ve věci povolení odlovu vyjmenovaných geograficky nepůvodních živočichů na území CHKO Jizerské hory, CHKO Lužické hory a CHKO Český ráj

  (Vyvěšeno od 22.1.2020)

   

  Veřejná vyhláška – Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích na rok 2020 – silnice II. a III. třídy v obvodu rozšířené působnosti statutárního města Liberec

  (Vyvěšeno od 15.1.2020)

   

  Mikroregion Mezi kopci – Oznámení o zveřejnění finančních dokumentů – Rozpočet na rok 2020

  (Vyvěšeno od 7.1.2020)

   

  Mikroregion Hrádecko-Chrastavsko – Oznámení o zveřejnění finančních dokumentů – Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021/2022 a Rozpočet na rok 2020 

  (Vyvěšeno od 20.12.2019)

   

  Usnesení č. 5/2019 z veřejného jednání Zastupitelstva obce Rynoltice ze dne 11.12.2019

  (Vyvěšeno od 19.12.2019)

   

  Schválený rozpočet obce Rynoltice na rok 2020 – závazné ukazatele

  (Vyvěšeno od 17.12.2019)

   

  Změny jízdních řádů železniční a autobusové dopravy platné od 15. 12. 2019

  (Vyvěšeno od 13.12.2019)

   

  Obecně závazná vyhláška č. 7/2019, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Rynoltice – účinnost od 1.1.2020 

  (Vyvěšeno od 13.12.2019)

   

  Obecně závazná vyhláška č. 6/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů – účinnost od 1.1.2020

  (Vyvěšeno od 13.12.2019)

   

  Obecně závazná vyhláška č. 5/2019, o místním poplatku ze psů – účinnost od 1.1.2020

  (Vyvěšeno od 13.12.2019)

   

  Obecně závazná vyhláška č. 4/2019, o místním poplatku z pobytu – účinnost od 1.1.2020

  (Vyvěšeno od 13.12.2019)

   

  Ministerstvo zemědělství, Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů – Veřejná vyhláška-Opatření obecné povahy

  (Vyvěšeno od 10.12.2019)

   

  Zveřejnění záměru pronajmout nebytové prostory restaurace k provozování hostinské činnosti v budově č.p.221, Kulturním domě v Rynolticích, stojícího na pozemku st.p.č. 372, v k.ú. Rynoltice

  (Vyvěšeno od 16.8.2019)

   

  Informační leták ke změně systému svozu a likvidace odpadů od 1.7.2019

   

  Povinnosti chovatelů hospodářských zvířat

  (Vyvěšeno od 21.2.2017)

   

  Oznámení o nalezené věci v k.ú. Rynoltice

  (Vyvěšeno 2.2.2017)

   

  Plán rozvoje obce Rynoltice 2015 – 2020

  (5.10.2015)

   

  Nabídka palivového dříví