Vítejte na stránkách obce Rynoltice

  Obec Rynoltice leží v okrese Liberec mezi Ještědským hřbetem a Lužickými horami v nadmořské výšce 318 m. Obec má rozlohu 1.800 ha a 786 obyvatel (k 1.1.2020). Do katastru obce spadají také místní části Černá Louže, Jítrava, Nová Starost a Polesí. Pověřeným úřadem pro naši obec je Městský úřad Hrádek nad Nisou. V obci jsou firmy : PROFI REGAL s.r.o., Liflex s.r.o., KM-PRONA, a.s., Purum s.r.o., PILA Rynoltice, výroba a prodej stavebního řeziva.

  Úřední hodiny

  Pondělí 8 – 12    13 – 17  Pokladna, ověřování podpisu, změna trvalého pobytu – do 16.hod.

  Středa   8 – 12    13 – 17  Pokladna, ověřování podpisu, změna trvalého pobytu – do 17.hod.

  Mimo úřední hodiny k dosažení na tel viz. kontaktní informace.

   

  INFORMACE K MÍSTNÍM POPLATKŮM:

  Místní poplatek za odpady na rok 2020 byl splatný od 1. 2. 2020 do 30.6.2020 – jednorázově, dle OZV č. 6 /2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

  Výše poplatku 650,- Kč za osobu/ kalendářní rok – trvale bydlící; 650,- Kč za rekreační objekt

  Informace o sníženém poplatku za domácnost/rekreační objekt za třídění odpadů v roce 2019 je dle evidenčního (identifikačního) čísla přiděleného Obecním úřadem možné zjistit ZDE.

  Místní poplatek za psa byl splatný do 15. 3. 2020, ve výši dle OZV č. 5/2019 o místním poplatku ze psů.

  Pro veškeré platby (místní poplatek za psa, místní poplatek za odpady, nájmy pozemků) NEJSOU ZASÍLÁNY SLOŽENKY!!!

  Platbu lze provést v hotovosti na podatelně OÚ či bankovním převodem na č.ú. 151978559/0300, do poznámky uveďte příjmení a jméno poplatníka, počet osob v domácnosti.

  Aktuality:

  Pozvánka na veřejné jednání Zastupitelstva obce Rynoltice dne 29.9.2020

  (Vyvěšeno od 22.9.2020 do 30.9.2020)

   

  ČEZ – upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů

  (Vyvěšeno od 18.9.2020 do 16.11.2020)

   

  Oznámení o době a místě konání voleb do Senátu Parlamentu ČR

  (Vyvěšeno od 16.9.2020)

   

  Oznámení o době a místě konání voleb do Zastupitelstva Libereckého kraje

  (Vyvěšeno od 16.9.2020)

   

  Zveřejnění záměru obce Rynoltice pronajmout nebytové prostory restaurace k provozování hostinské činnosti v budově č.p.221, Kulturním domě v Rynolticích

  (Vyvěšeno od 15.9.2020 do 30.9.2020 16.hod.)

   

  Zveřejnění záměru změny ve smlouvě o nájmu nemovitosti – části pozemku p.č. 67/1, v k.ú. Rynoltice

  (Vyvěšeno od 15.9.2020 do 30.9.2020 16.hod.)

   

  Veřejná vyhláška – Návrh úpravy silničního provozu na místní komunikaci na p.p.č. 1956/1 v k.ú. Rynoltice

  (Vyvěšeno od 11.9.2020 do 29.9.2020)

   

  Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových – Aukční vyhláška EA/ULB/112/2020

  (Vyvěšeno od 9.9.2020 do 13.10.2020)

   

  Informace o počtu a sídle volebních okrsků v obci Rynoltice do Senátu Parlamentu ČR

  (Vyvěšeno od 17.8.2020)

   

  Informace o počtu a sídle volebních okrsků v obci Rynoltice do Zastupitelstva Libereckého kraje

  (Vyvěšeno od 17.8.2020)

   

  Ministerstvo zemědělství, Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů – Veřejná vyhláška – Opatření obecné povahy

  (Vyvěšeno od 10.8.2020)

   

  Nařízení Krajské hygienické stanice Libereckého kraje č.1/2020 s účinností od 24. 7. 2020 7. hod.

  (Vyvěšeno od 23.7.2020)

   

  Usnesení č. 2/2020 z veřejného jednání Zastupitelstva obce Rynoltice ze dne 29.6.2020

  (Vyvěšeno od 8.7.2020)

   

  Agentura ochrany přírody a krajiny ČR – Veřejná vyhláška – Opatření obecné povahy č. 1/2020

  (Vyvěšeno od 3.4.2020)

   

  Informační leták ke změně systému svozu a likvidace odpadů od 1.7.2019

   

  Povinnosti chovatelů hospodářských zvířat

  (Vyvěšeno od 21.2.2017)

   

  Plán rozvoje obce Rynoltice 2015 – 2020

  (5.10.2015)

   

  Nabídka palivového dříví

   

  Akce u nás i v našem okolí

  Římskokatolická farnost Jítrava

  Logo - Evropská unie