Vítejte na stránkách obce Rynoltice

  Obec Rynoltice leží v okrese Liberec mezi Ještědským hřbetem a Lužickými horami v nadmořské výšce 318 m. Obec má rozlohu 1.800 ha a 786 obyvatel (k 1.1.2020). Do katastru obce spadají také místní části Černá Louže, Jítrava, Nová Starost a Polesí. Pověřeným úřadem pro naši obec je Městský úřad Hrádek nad Nisou. V obci jsou firmy : PROFI REGAL s.r.o., Liflex s.r.o., KM-PRONA, a.s., Purum s.r.o., PILA Rynoltice, výroba a prodej stavebního řeziva.

  Úřední hodiny

  !UPOZORNĚNÍ! Od 16. 3. 2020 je Obecní úřad v Rynolticích do odvolání UZAVŘEN.

  !UZAVŘENÍ SBĚRNÉHO DVORA OBCE RYNOLTICE A MÍSTNÍ KNIHOVNY OD 18.3.2020, a to do odvolání. O znovu obnovení provozu Vás budeme informovat.

  Pondělí 8 – 12    13 – 17  Pokladna, ověřování podpisu, změna trvalého pobytu – do 16.hod.

  Středa   8 – 12    13 – 17  Pokladna, ověřování podpisu, změna trvalého pobytu – do 17.hod.

  Mimo úřední hodiny k dosažení na tel viz. kontaktní informace.

   

  AKTUALIZACE INFORMACÍ K MÍSTNÍM POPLATKŮM:

  Místní poplatek za odpady na rok 2020 je splatný nejdříve od 1. 2. 2020 a nejpozději do 30.6.2020 – jednorázově, dle OZV č. 6 /2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

  Výše poplatku 650,- Kč za osobu/ kalendářní rok – trvale bydlící; 650,- Kč za rekreační objekt

  Informace o sníženém poplatku za domácnost/rekreační objekt za třídění odpadů v roce 2019 je dle evidenčního (identifikačního) čísla přiděleného Obecním úřadem možné zjistit ZDE.

  Místní poplatek za psa byl splatný do 15. 3. 2020, ve výši dle OZV č. 5/2019 o místním poplatku ze psů.

  Pro veškeré platby (místní poplatek za psa, místní poplatek za odpady, nájmy pozemků) NEJSOU ZASÍLÁNY SLOŽENKY!!!

  Platbu lze provést v hotovosti na podatelně OÚ či bankovním převodem na č.ú. 151978559/0300, do poznámky uveďte příjmení a jméno poplatníka, počet osob v domácnosti.

  Aktuality:

  Souhrn důležitých informací k současným opatřením z důvodu šíření viru 1Souhrn důležitých informací k současným opatřením z důvodu šíření viru 2

  Ministerstvo zemědělství, Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů – Veřejná vyhláška – Opatření obecné povahy

  (Vyvěšeno od 3.4.2020)

   

  Agentura ochrany přírody a krajiny ČR – Veřejná vyhláška – Opatření obecné povahy č. 1/2020

  (Vyvěšeno od 3.4.2020)

   

  Usnesení vlády ČR č. 369, č. 377 ze dne 1. 4. 2020 o přijetí krizového opatření 

  (Vyvěšeno od 2.4.2020)

   

  Usnesení vlády ČR  č. 352 ze dne 31. 3. 2020 o přijetí krizového opatření 

  (Vyvěšeno od 1.4.2020)

   

  Usnesení vlády ČR č. 332, č. 333, č. 334 ze dne 30. 3. 2020 o přijetí krizového opatření

  (Vyvěšeno od 31.3.2020)

   

  Mimořádné změny jízdních řádů autobusů na Českolipsku a Novoborsku od 28.3.2020

  (Vyvěšeno od 27.3.2020)

   

  Tisková zpráva Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 26. 3. 2020, které omezí kvůli COVID-19 papírování. Lidé pobírající některé dávky nebudou muset dokládat aktuální příjmy.

  (Vyvěšeno od 27.3.2020)

   

  Usnesení vlády ČR č. 305, č. 309, č. 310 ze dne 26. 3. 2020 o přijetí krizového opatření

  (Vyvěšeno od 27.3.2020)

   

  Oznámení o zahájení poskytování služeb České pošty, s.p. v obci Rynoltice prostřednictvím pošty Partner Rynoltice od 4. 5. 2020

  (Vyvěšeno od 26.3.2020)

   

  Usnesení vlády ČR ze dne 23. 3. 2020 o přijetí krizového opatření – č. 274; č. 275; č. 276; č. 278; č. 279 – prodloužení zákazu volného pohybu osob na území ČR do 1. 4. 2020 do 6:00 hod.; č. 280 – prodloužení zákazu maloobchodního prodeje a prodeje služeb a některých dalších činností až na výjimky do 1. 4. 2020 do 6:00 hod. a č. 281

  (Vyvěšeno od 24.3.2020)

   

  Dražební vyhláška o nařízení elektronické dražby nemovité věci p.p.č. 99, k.ú. Rynoltice, konané dne 23.4.2020

  (Vyvěšeno od 23.3.2020 do 23.4.2020)

   

  Tisková zpráva Finančního úřadu pro Liberecký kraj

   

  Nařízení vlády ze dne 19. března 2020 č. 120/2020 a č. 121/2020 ze dne 9. března 2020

  (Vyvěšeno od 23.3.2020)

   

  Usnesení vlády ČR č. 262, č. 264, č. 266 ze dne 19. 3. 2020 o přijetí krizového opatření

  (Vyvěšeno od 20.3.2020)

   

  Usnesení vlády ČR č. 247, č. 248, č. 249 ze dne 18. 3. 2020 o přijetí krizového opatření

  (Vyvěšeno od 18.3.2020)

   

  Rozhodnutí hejtmana Libereckého kraje a Metodický pokyn odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu KÚLK

  (Vyvěšeno od 18.3.2020)

   

  Aktualizace – Důležité změny v provozu Krajské nemocnice Liberec

  (Vyvěšeno 18.3.2020)

   

  Změna jízdních řádů v důsledku uzavření škol (preventivní opatření proti šíření viru COVID-19)

   

  Přerušení provozu Mateřské školy Rynoltice od 17.3.2020 12.00 hod. do odvolání

  (Vyvěšeno od 17.3.2020)

   

  Mimořádné opatření Obecního úřadu Rynoltice – uzavření OÚ Rynoltice od 16.3.2020

  (Vyvěšeno od 16.3.2020)

   

  Nařízení vlády a usnesení vlády (Krizová opatření – ochrana vnitřních hranic) vyhlášená vládou dne 13.3.2020

  (Vyvěšeno 13.3.2020)

   

  Aktualizace – Vyhlášení Nouzového stavu na území ČR od 12.3.2020 14 hodin na dobu 30 dnů

  (Vyvěšeno od 12.3.2020)

   

  Doporučení Krajské hygienické stanice Libereckého kraje – základní opatření k prevenci šíření onemocnění koronaviru/COVID 19

  (Vyvěšeno od 28.2.2020)

   

  Usnesení č. 1/2020 z veřejného jednání Zastupitelstva obce Rynoltice ze dne 5.2.2020

  (Vyvěšeno od 12.2.2020)

   

  Ministerstvo zemědělství, Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů – Veřejná vyhláška-Opatření obecné povahy

  (Vyvěšeno od 10.12.2019)

   

  Zveřejnění záměru pronajmout nebytové prostory restaurace k provozování hostinské činnosti v budově č.p.221, Kulturním domě v Rynolticích, stojícího na pozemku st.p.č. 372, v k.ú. Rynoltice

  (Vyvěšeno od 16.8.2019)

   

  Informační leták ke změně systému svozu a likvidace odpadů od 1.7.2019

   

  Povinnosti chovatelů hospodářských zvířat

  (Vyvěšeno od 21.2.2017)

   

  Plán rozvoje obce Rynoltice 2015 – 2020

  (5.10.2015)

   

  Nabídka palivového dříví

   

  Akce u nás i v našem okolí

  Maškarní karneval pro děti i pro dospělé ODLOŽEN !!! O náhradních termínech budeme včas informovat.

  Římskokatolická farnost Jítrava a Fara Jítrava zrušila akci „Tvořivé dílničky“, která se měla konat dne 29.3.2020, určitě budou hledat jiný termín a akce nakonec, ač později, proběhne. Náhradní termín zašleme hned, jak to situace dovolí. Přejí hodně sil a pevné zdraví, buďte na sebe opatrní!!

  Římskokatolická farnost Jítrava

  Logo - Evropská unie