Vítejte na stránkách obce Rynoltice

  • Letecký snímek Rynoltice (autor Matěj Kubínek)
  • 30414575_2136801739883885_7228397553639751680_n
  • 007
  • Kostel sv. Pankráce v Jítravě

  Obec Rynoltice leží v okrese Liberec mezi Ještědským hřbetem a Lužickými horami v nadmořské výšce 318 m. Obec má rozlohu 1.800 ha a 765 obyvatel (k 1.1.2018). Do katastru obce spadají také místní části Černá Louže, Jítrava, Nová Starost a Polesí. Pověřeným úřadem pro naši obec je Městský úřad Hrádek nad Nisou. V obci jsou firmy : PROFI REGAL s.r.o., Liflex s.r.o., KM-PRONA, a.s., Purum s.r.o., PILA Rynoltice, výroba a prodej stavebního řeziva.

  Úřední hodiny

  Pondělí   8 – 12   13 – 17

  Pokladna, ověřování podpisu, změna trvalého pobytu – do 16.hod.

  Středa     8 – 12   13 – 17

  Pokladna, ověřování podpisu, změna trvalého pobytu – do 17.hod.

  Mimo úřední hodiny k dosažení na tel viz. kontaktní informace.

   

  INFORMACE K MÍSTNÍM POPLATKŮM:

  Pro veškeré platby (místní poplatek za psa, místní poplatek za odpady, nájmy pozemků) NEJSOU ZASÍLÁNY SLOŽENKY!!!

  Platbu lze provést v hotovosti na podatelně OÚ či bankovním převodem na č.ú. 151978559/0300, do poznámky uveďte příjmení a jméno poplatníka, počet osob v domácnosti

  Místní poplatek za psa byl splatný do 15. 3. 2018, ve výši dle OZV č. 5/2011 o místním poplatku ze psů.

  Místní poplatek za odpady byl splatný do 31. 3. 2018, dle OZV č. 2 /2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

  500,- Kč za osobu/ kalendářní rok – trvale bydlící; 500,- Kč za rekreační objekt

   

  Akce u nás i v našem okolí

  Koloběžkový závod Polesí

   

   

   

   

   

   

   

  36382783_1879279395469435_8903550080296943616_n

   

   

  Aktuality:

  Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce – Rekonstrukce požární zbrojnice Rynoltice

  (Vyvěšeno od 12.7.2018 do 1.8.2018 16.hod.)

   

  Veřejná vyhláška – Oznámení o Novém návrhu Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Libereckého kraje pro společné jednání

  (Vyvěšeno od 11.7.2018 do 27.8.2018)

   

  Veřejná vyhláška – územní rozhodnutí o umístění stavby „Projektová příprava částí úseků cyklostezky svaté Zdislavy, Jablonné v Podještědí – Bílý Kostel n. N., úsek Jítrava“

  (Vyvěšeno od 9.7.2018 do 25.7.2018)

   

  Uzavírka ulice Lidická v Jablonném v Podještědí od 10.7.2018 do odvolání

  (Vyvěšeno od 9.7.2018)

   

  Záměr pronajmout nebytový prostor sloužící k podnikání za účelem prodeje potravinářského zboží, v přízemí domu č.p.98, Rynoltice, stojící na pozemku st.p.č. 93, v k.ú. Rynoltice

  (Vyvěšeno od 27.6.2018)

   

  Prodej nemovitostí ve vlastnictví obce Dubnice – rodinný dům č.p.43 a p.p.č 1009/1 v k.ú. Dubnice pod Ralskem

  (Vyvěšeno od 20.6.2018)

   

  Volby do zastupitelstev obcí 2018 – Informace z Městského úřadu Hrádek n.N. pro podání kandidátních listin

  (Vyvěšeno od 6.6.2018 do 31.7.2018 16.hod.)

   

  Změny ve vydávání občanských průkazů od 1.7.2018

  (Vyvěšeno od 6.6.2018)

   

  Změny ve vydávání cestovních pasů od 1.7.2018

  (Vyvěšeno od 6.6.2018)

   

  Poděkování od SDH Rynoltice

  (Vyvšěšeno od 23.5.2018)

   

  Usnesení č. 2/2018 z veřejného jednání Zastupitelstva obce Rynoltice ze dne 16.5.2018

  (Vyvěšeno od 23.5.2018)

   

  Volby do zastupitelstev obcí 2018 – zveřejnění potřebného počtu podpisů na peticích podporujících kandidaturu volebních stran

  (Vyvěšeno od 16.5.2018)

   

  Upravená dočasná změna provozních hodin pobočky České pošty v Rynolticích od 14.5.2018

  (Vyvěšeno od 14.5.2018)

   

  Rozšíření uzavírky v Jablonném v Podještědí od 16.4.2018

  (Vyvěšeno od 13.4.2018)

   

  Povinnosti chovatelů hospodářských zvířat

  (Vyvěšeno od 21.2.2017)

   

  Oznámení o nalezené věci v k.ú. Rynoltice

  (Vyvěšeno 2.2.2017)

   

  Plán rozvoje obce Rynoltice 2015 – 2020

  (5.10.2015)

   

  Nabídka palivového dříví