Vítejte na stránkách obce Rynoltice

  • 55947546_2378991968998193_2634062782181408768_n
  • Nová alej u kostela sv. Barbory v Rynolticích
  • 007
  • Kostel sv. Pankráce v Jítravě
  • Letecký snímek Rynoltice (autor Matěj Kubínek)

  Obec Rynoltice leží v okrese Liberec mezi Ještědským hřbetem a Lužickými horami v nadmořské výšce 318 m. Obec má rozlohu 1.800 ha a 783 obyvatel (k 1.1.2019). Do katastru obce spadají také místní části Černá Louže, Jítrava, Nová Starost a Polesí. Pověřeným úřadem pro naši obec je Městský úřad Hrádek nad Nisou. V obci jsou firmy : PROFI REGAL s.r.o., Liflex s.r.o., KM-PRONA, a.s., Purum s.r.o., PILA Rynoltice, výroba a prodej stavebního řeziva.

  Úřední hodiny

  Pondělí   8 – 12   13 – 17

  Pokladna, ověřování podpisu, změna trvalého pobytu – do 16.hod.

  Středa     8 – 12   13 – 17

  Pokladna, ověřování podpisu, změna trvalého pobytu – do 17.hod.

  Mimo úřední hodiny k dosažení na tel viz. kontaktní informace.

   

  INFORMACE K MÍSTNÍM POPLATKŮM:

  Pro veškeré platby (místní poplatek za psa, místní poplatek za odpady, nájmy pozemků) NEJSOU ZASÍLÁNY SLOŽENKY!!!

  Platbu lze provést v hotovosti na podatelně OÚ či bankovním převodem na č.ú. 151978559/0300, do poznámky uveďte příjmení a jméno poplatníka, počet osob v domácnosti

  Místní poplatek za odpady byl splatný do 31. 3. 2019, dle OZV č. 2 /2018 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

  !Pozor! Od 1.1.2019 výše místního poplatku za odpady změněna!

  650,- Kč za osobu/ kalendářní rok – trvale bydlící; 650,- Kč za rekreační objekt

  Místní poplatek za psa byl splatný do 15. 3. 2019, ve výši dle OZV č. 5/2011 o místním poplatku ze psů.

  Akce u nás i v našem okolí

  Koncert Dubnice

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Aktuality:

  Záměr obce Rynoltice pronajmout nebytové prostory restaurace k provozování hostinské činnosti v budově č.p.221, Kulturním domě v Rynolticích, stojícího na pozemku st.p.č. 372, v k.ú. Rynoltice

  (Vyvěšeno od 7.5.2019 do 28.5.2019 12.hod.)

   

  Volby do Evropského parlamentu – Oznámení o době a místě konání voleb do EP

  (Vyvěšeno od 6.5.2019)

   

  Záměr obce Rynoltice prodat pozemek p.č. 281/5 a část p.č. 1958/11, vše v k.ú. Rynoltice

  (Vyvěšeno od 29.4.2019 do 28.5.2019 13.hod.)

   

  Zveřejnění záměru pachtu nemovitosti – pozemku „Rybníky Rynoltice“ p.č. 1249/1 a 1249/2, vše v k.ú. Rynoltice

  (Vyvěšeno od 29.4.2019 do 28.5.2019 12.hod.)

   

  SVS a.s. – Porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné za rok 2018

  (Vyvěšeno od 29.4.2019 do 29.5.2019)

   

  Návrh závěrečného účtu obce Rynoltice za rok 2018 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Rynoltice za rok 2018

  (Vyvěšeno od 26.4.2019)

   

  Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu v k.ú. Jítrava obce Rynoltice

  (Vyvěšeno od 26.4.2019 do 27.5.2019)

   

  Veřejná vyhláška – Finanční úřad pro Liberecký kraj – Daň z nemovitých věcí na rok 2019

  (Vyvěšeno od 26.4.2019 do 27.5.2019)

   

  Volby do Evropského parlamentu – Poskytnutí informace o počtu a sídle volebních okrsků v obci Rynoltice

  (Vyvěšeno od 8.4.2019)

   

  Usnesení č. 2/2019 z veřejného jednání Zastupitelstva obce Rynoltice ze dne 27.3.2019

  (Vyvěšeno od 5.4.2019)

   

  Záměr obce Rynoltice prodat stavební pozemek p.č. 331 včetně zemědělské stavby, v k.ú. Rynoltice

  (Vyvěšeno od  4.4.2019 do 28.5.2019 13.hod.)

   

  Informace o výlukách na železniční trati č. 086 mezi stanicemi Křižany – Jablonné v Podj. – Brniště ve dnech 17.4. – 31.5.2019

  (Vyvěšeno od 4.4.2019 do 31.5.2019)

   

  Ministerstvo zemědělství, Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů – Veřejná vyhláška-Opatření obecné povahy

  (Vyvěšeno od 4.4.2019)

   

  Mikroregion Mezi kopci – Návrh závěrečného účtu za rok 2018

  (Vyvěšeno od 1.4.2019)

   

  Upozornění od České pošty na podvodníky zneužívající službu SIPO

  (Vyvěšeno od 27.7.2018)

   

  Povinnosti chovatelů hospodářských zvířat

  (Vyvěšeno od 21.2.2017)

   

  Oznámení o nalezené věci v k.ú. Rynoltice

  (Vyvěšeno 2.2.2017)

   

  Plán rozvoje obce Rynoltice 2015 – 2020

  (5.10.2015)

   

  Nabídka palivového dříví