Vítejte na stránkách obce Rynoltice

  • Nová alej u kostela sv. Barbory v Rynolticích
  • Letecký snímek Rynoltice (autor Matěj Kubínek)
  • 30414575_2136801739883885_7228397553639751680_n
  • 007
  • Kostel sv. Pankráce v Jítravě

  Obec Rynoltice leží v okrese Liberec mezi Ještědským hřbetem a Lužickými horami v nadmořské výšce 318 m. Obec má rozlohu 1.800 ha a 783 obyvatel (k 1.1.2019). Do katastru obce spadají také místní části Černá Louže, Jítrava, Nová Starost a Polesí. Pověřeným úřadem pro naši obec je Městský úřad Hrádek nad Nisou. V obci jsou firmy : PROFI REGAL s.r.o., Liflex s.r.o., KM-PRONA, a.s., Purum s.r.o., PILA Rynoltice, výroba a prodej stavebního řeziva.

  Úřední hodiny

  Pondělí   8 – 12   13 – 17

  Pokladna, ověřování podpisu, změna trvalého pobytu – do 16.hod.

  Středa     8 – 12   13 – 17

  Pokladna, ověřování podpisu, změna trvalého pobytu – do 17.hod.

  Mimo úřední hodiny k dosažení na tel viz. kontaktní informace.

   

  INFORMACE K MÍSTNÍM POPLATKŮM:

  Pro veškeré platby (místní poplatek za psa, místní poplatek za odpady, nájmy pozemků) NEJSOU ZASÍLÁNY SLOŽENKY!!!

  Platbu lze provést v hotovosti na podatelně OÚ či bankovním převodem na č.ú. 151978559/0300, do poznámky uveďte příjmení a jméno poplatníka, počet osob v domácnosti

  Místní poplatek za odpady je splatný do 31. 3. 2019, dle OZV č. 2 /2018 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

  !Pozor! Od 1.1.2019 výše místního poplatku za odpady změněna!

  650,- Kč za osobu/ kalendářní rok – trvale bydlící; 650,- Kč za rekreační objekt

  Místní poplatek za psa byl splatný do 15. 3. 2019, ve výši dle OZV č. 5/2011 o místním poplatku ze psů.

  Akce u nás i v našem okolí

  Uklidme_svet_uklidme_Cesko_2019_sablona

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Aktuality:

  Záměr obce Rynoltice pronajmout nebytové prostory restaurace k provozování hostinské činnosti v budově č.p.221, Kulturním domě v Rynolticích, stojícího na pozemku st.p.č. 372, v k.ú. Rynoltice

  (Vyvěšeno od 22.3.2019 do 2.5.2019 12.hod.)

   

  Informace o konání veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rynoltice dne 27.3.2019

  (Vyvěšeno od 20.3.2019 do 28.3.2019)

   

  AOPK ČR Veřejná vyhláška – Opatření obecné povahy č. 2

  (Vyvěšeno od 18.3.2019 do 2.4.2019)

   

  Veřejná vyhláška – Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci – silnice ev. č. III/27243 v k. ú. Jítrava

  (Vyvěšeno od 18.3.2019 do 2.4.2019)

   

  Územní rozhodnutí o umístění stavby „I/13 Lvová – připojovací pruh“

  (Vyvěšeno od 11.3.2019 do 27.3.2019)

   

  Zveřejnění záměru pachtu nemovitosti – pozemku „Rybníky Rynoltice“ p.č. 1249/1 a 1249/2, vše v k.ú. Rynoltice

  (Vyvěšeno od 5.3.2019 do 9.4.2019 12.hod.)

   

  Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovité věci p.č. 18/2, podíl 1/2, v k.ú. Jítrava

  (Vyvěšeno od 5.3.2019 do 2.5.2019)

   

  Usnesení č. 1/2019 z veřejného jednání Zastupitelstva obce Rynoltice ze dne 20.2.2019

  (Vyvěšeno od 25.2.2019)

   

  Zimní údržba v obci Rynoltice 2019

  (Vyvěšeno od 21.12.2018)

   

  Upozornění od České pošty na podvodníky zneužívající službu SIPO

  (Vyvěšeno od 27.7.2018)

   

   

  Povinnosti chovatelů hospodářských zvířat

  (Vyvěšeno od 21.2.2017)

   

  Oznámení o nalezené věci v k.ú. Rynoltice

  (Vyvěšeno 2.2.2017)

   

  Plán rozvoje obce Rynoltice 2015 – 2020

  (5.10.2015)

   

  Nabídka palivového dříví