Vítejte na stránkách obce Rynoltice

  • Nová alej u kostela sv. Barbory v Rynolticích
  • 007
  • Kostel sv. Pankráce v Jítravě
  • Letecký snímek Rynoltice (autor Matěj Kubínek)

  Obec Rynoltice leží v okrese Liberec mezi Ještědským hřbetem a Lužickými horami v nadmořské výšce 318 m. Obec má rozlohu 1.800 ha a 783 obyvatel (k 1.1.2019). Do katastru obce spadají také místní části Černá Louže, Jítrava, Nová Starost a Polesí. Pověřeným úřadem pro naši obec je Městský úřad Hrádek nad Nisou. V obci jsou firmy : PROFI REGAL s.r.o., Liflex s.r.o., KM-PRONA, a.s., Purum s.r.o., PILA Rynoltice, výroba a prodej stavebního řeziva.

  Úřední hodiny

  Pondělí   8 – 12   13 – 17

  Pokladna, ověřování podpisu, změna trvalého pobytu – do 16.hod.

  Středa     8 – 12   13 – 17

  Pokladna, ověřování podpisu, změna trvalého pobytu – do 17.hod.

  Mimo úřední hodiny k dosažení na tel viz. kontaktní informace.

   

  INFORMACE K MÍSTNÍM POPLATKŮM:

  Pro veškeré platby (místní poplatek za psa, místní poplatek za odpady, nájmy pozemků) NEJSOU ZASÍLÁNY SLOŽENKY!!!

  Platbu lze provést v hotovosti na podatelně OÚ či bankovním převodem na č.ú. 151978559/0300, do poznámky uveďte příjmení a jméno poplatníka, počet osob v domácnosti

  Místní poplatek za odpady byl splatný do 31. 3. 2019, dle OZV č. 2 /2018 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

  !Pozor! Od 1.1.2019 výše místního poplatku za odpady změněna!

  650,- Kč za osobu/ kalendářní rok – trvale bydlící; 650,- Kč za rekreační objekt

  Místní poplatek za psa byl splatný do 15. 3. 2019, ve výši dle OZV č. 5/2011 o místním poplatku ze psů.

  Akce u nás i v našem okolí

  BenjaminciMeziKopci 2019

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Aktuality:

  Zveřejnění záměru obce Rynoltice pronajmout části pozemku st.p.č. 95 a p.č. 67/1, v k.ú. Rynoltice

  (Vyvěšeno od 14.10.2019 do 29.10.2019 15.hod.)

   

  Zveřejnění záměru obce Rynoltice pronajmout část pozemku p.č. 443/7, v k.ú. Rynoltice

  (Vyvěšeno od 14.10.2019 do 29.10.2019 15.hod.)

   

  Zveřejnění záměru obce Rynoltice prodat nemovitost – pozemek p.č. 2073, v k.ú. Jítrava

  (Vyvěšeno od 14.10.2019 do 29.10.2019 15.hod.)

   

  Očkování psů v obci Rynoltice dne 19.10.2019

  (Vyvěšeno od 8.10.2019)

   

  Oznámení – zahájení stavebního řízení – Cyklostezka podél silnice I/13 (E442), úsek Jítrava (obec Rynoltice), cyklostezka Sv. Zdislavy SO 101 Komunikace

  (Vyvěšeno od 3.10.2019 do 21.10.2019)

   

  Zveřejnění záměru obce Rynoltice prodat nemovitost – část pozemku p.č. 1958/5, v k.ú. Rynoltice

  (Vyvěšeno od 30.9.2019 do 16.10.2019)

   

  Záměr obce Rynoltice prodat stavební pozemek p.č. 331 včetně zemědělské stavby, v k.ú. Rynoltice

  (Vyvěšeno od 30.9.2019 do 11.12.2019 16.hod.)

   

  Usnesení č. 4/2019 z veřejného jednání Zastupitelstva obce Rynoltice ze dne 18.9.2019

  (Vyvěšeno od 25.9.2019)

   

  ČEZ Distribuce – upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů

  (Vyvěšeno od 19.9.2019 do 15.11.2019)

   

  Ministerstvo zemědělství, Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů – Veřejná vyhláška-Opatření obecné povahy

  (Vyvěšeno od 3.9.2019)

   

  Zveřejnění záměru pronajmout nebytové prostory restaurace k provozování hostinské činnosti v budově č.p.221, Kulturním domě v Rynolticích, stojícího na pozemku st.p.č. 372, v k.ú. Rynoltice

  (Vyvěšeno od 16.8.2019)

   

  Upozornění pro vlastníky lesů na nebezpečí kůrovcové kalamity a informace o možnosti získat dotaci na obnovu lesa v době kůrovcové kalamity

  (Vyvěšeno od 4.7.2019 do 31.10.2019)

   

  Informace o výluce autobusů od 1.7. – 30.11.2019 – linka č. 440 – Liberec – Nový Bor – Česká Kamenice

  (Vyvěšeno od 24.6.2019)

   

  Informační leták ke změně systému svozu a likvidace odpadů od 1.7.2019

   

  Ministerstvo zemědělství, Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů – Veřejná vyhláška-Opatření obecné povahy

  (Vyvěšeno od 4.4.2019)

   

  Povinnosti chovatelů hospodářských zvířat

  (Vyvěšeno od 21.2.2017)

   

  Oznámení o nalezené věci v k.ú. Rynoltice

  (Vyvěšeno 2.2.2017)

   

  Plán rozvoje obce Rynoltice 2015 – 2020

  (5.10.2015)

   

  Nabídka palivového dříví