Vítejte na stránkách obce Rynoltice

    • Letecký snímek Rynoltice (autor Matěj Kubínek)
    • 30414575_2136801739883885_7228397553639751680_n
    • 007
    • Kostel sv. Pankráce v Jítravě

    Obec Rynoltice leží v okrese Liberec mezi Ještědským hřbetem a Lužickými horami v nadmořské výšce 318 m. Obec má rozlohu 1.800 ha a 765 obyvatel (k 1.1.2018). Do katastru obce spadají také místní části Černá Louže, Jítrava, Nová Starost a Polesí. Pověřeným úřadem pro naši obec je Městský úřad Hrádek nad Nisou. V obci jsou firmy : PROFI REGAL s.r.o., Liflex s.r.o., KM-PRONA, a.s., Purum s.r.o., PILA Rynoltice, výroba a prodej stavebního řeziva.

    Úřední hodiny

    Pondělí   8 – 12   13 – 17

    Pokladna, ověřování podpisu, změna trvalého pobytu – do 16.hod.

    Středa     8 – 12   13 – 17

    Pokladna, ověřování podpisu, změna trvalého pobytu – do 17.hod.

    Mimo úřední hodiny k dosažení na tel viz. kontaktní informace.

     

    INFORMACE K MÍSTNÍM POPLATKŮM:

    Pro veškeré platby (místní poplatek za psa, místní poplatek za odpady, nájmy pozemků) NEJSOU ZASÍLÁNY SLOŽENKY!!!

    Platbu lze provést v hotovosti na podatelně OÚ či bankovním převodem na č.ú. 151978559/0300, do poznámky uveďte příjmení a jméno poplatníka, počet osob v domácnosti

    Místní poplatek za psa byl splatný do 15. 3. 2018, ve výši dle OZV č. 5/2011 o místním poplatku ze psů.

    Místní poplatek za odpady byl splatný do 31. 3. 2018, dle OZV č. 2 /2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

    500,- Kč za osobu/ kalendářní rok – trvale bydlící; 500,- Kč za rekreační objekt

     

    Akce u nás i v našem okolí  Den otevřených dveří + zápis ZŠ

    Plakát čarodějnice

    Ukliďme Česko

    Bez názvuPlakát pouti - finální verze - CZ

     

     

    Aktuality:

    Prodej nosných kuřic a krůt dne 27.4.2018 v Rynolticích u pošty, od Svoboda – Lučice

    (Vyvěšeno od 18.4.2018)

     

    Návrh závěrečného účtu obce Rynoltice za rok 2017

    (Vyvěšeno od 18.4.2018)

     

    Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Rynoltice za rok 2017

    (Vyvěšeno od 18.4.2018)

     

    Oznámení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání – AF-CITYPLAN s.r.o. – „Projektová příprava částí úseků Cyklostezky svaté Zdislavy, Jablonné v Podještědí – Bílý Kostel n.N., úsek Jítrava“

    (Vyvěšeno od 16.4.2018 do 2.5.2018)

     

    Rozšíření uzavírky v Jablonném v Podještědí od 16.4.2018

    (Vyvěšeno od 13.4.2018)

     

    Oznámení o konání Členské schůze Mikroregionu Hrádecko-Chrastavsko dne 24.4.2018

    (Vyvěšeno od 13.4.2018 do 25.4.2018)

     

    Usnesení č. 1/2018 z veřejného jednání Zastupitelstva obce Rynoltice ze dne 21.2.2018

    (Vyvěšeno od 26.2.2018)

     

    Státní pozemkový úřad – Oznámení o zamýšleném převodu dle ust. § 20 zákona č. 503/2012 Sb.

    (Vyvěšeno od 25.1.2018 do 25.4.2018)

     

    Nový územní plán obce Rynoltice – oznámení o podávání žádostí, formulář

    (Vyvěšeno od 22.12.2017)

     

    Povinnosti chovatelů hospodářských zvířat

    (Vyvěšeno od 21.2.2017)

     

    Oznámení o nalezené věci v k.ú. Rynoltice

    (Vyvěšeno 2.2.2017)

     

    Plán rozvoje obce Rynoltice 2015 – 2020

    (5.10.2015)

     

    Nabídka palivového dříví