Vítejte na stránkách obce Rynoltice

  • Nová alej u kostela sv. Barbory v Rynolticích
  • Letecký snímek Rynoltice (autor Matěj Kubínek)
  • 30414575_2136801739883885_7228397553639751680_n
  • 007
  • Kostel sv. Pankráce v Jítravě

  Obec Rynoltice leží v okrese Liberec mezi Ještědským hřbetem a Lužickými horami v nadmořské výšce 318 m. Obec má rozlohu 1.800 ha a 783 obyvatel (k 1.1.2019). Do katastru obce spadají také místní části Černá Louže, Jítrava, Nová Starost a Polesí. Pověřeným úřadem pro naši obec je Městský úřad Hrádek nad Nisou. V obci jsou firmy : PROFI REGAL s.r.o., Liflex s.r.o., KM-PRONA, a.s., Purum s.r.o., PILA Rynoltice, výroba a prodej stavebního řeziva.

  Úřední hodiny

  Pondělí   8 – 12   13 – 17

  Pokladna, ověřování podpisu, změna trvalého pobytu – do 16.hod.

  Středa     8 – 12   13 – 17

  Pokladna, ověřování podpisu, změna trvalého pobytu – do 17.hod.

  Mimo úřední hodiny k dosažení na tel viz. kontaktní informace.

   

  INFORMACE K MÍSTNÍM POPLATKŮM:

  Pro veškeré platby (místní poplatek za psa, místní poplatek za odpady, nájmy pozemků) NEJSOU ZASÍLÁNY SLOŽENKY!!!

  Platbu lze provést v hotovosti na podatelně OÚ či bankovním převodem na č.ú. 151978559/0300, do poznámky uveďte příjmení a jméno poplatníka, počet osob v domácnosti

  Místní poplatek za odpady je splatný do 31. 3. 2019, dle OZV č. 2 /2018 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

  !Pozor! Od 1.1.2019 výše místního poplatku za odpady změněna!

  650,- Kč za osobu/ kalendářní rok – trvale bydlící; 650,- Kč za rekreační objekt

  Místní poplatek za psa je splatný do 15. 3. 2019, ve výši dle OZV č. 5/2011 o místním poplatku ze psů.

  Akce u nás i v našem okolí

  51272965_1139661956203189_192318482212192256_n

   

   

   

  Karneval dětský

   

   

   

   

   

   

   

   

  Karneval dospělý

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Aktuality:

  Oznámení o konání členské schůze Mikroregionu Hrádecko-Chrastavsko dne 26.2.2019

  (Vyvěšeno od 11.2.2019 do 27.2.2019)

   

  Záměr pronajmout nebytové prostory restaurace k provozování hostinské činnosti v budově č.p.221, Kulturním domě v Rynolticích, stojící na pozemku st.p.č. 372, v k.ú. Rynoltice

  (Vyvěšeno 6.2.2019 do 19.3.2019 12.hodin)

   

   

  Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2018

  (Vyvěšeno od 31.1.2019)

   

  Zveřejnění záměru prodeje nemovitosti – pozemku p.č. 2249/1 a 2248, vše v k.ú. Rynoltice

  (Vyvěšeno od 28.1.2019 do 28.2.2019 15.hod.)

   

  Zveřejnění záměru pachtu nemovitosti „Rybníky Rynoltice“ p.č. 1249/1 a 1249/2, vše v k.ú. Rynoltice

  (Vyvěšeno od 28.1.2019 do 28.2.2019 12.hod.)

   

  Záměr obce Rynoltice prodat stavební pozemek p.č. 331 včetně zemědělské stavby, v k.ú. Rynoltice

  (Vyvěšeno od 21.12.2018 do 28.2.2019)

   

  Zimní údržba v obci Rynoltice 2019

  (Vyvěšeno od 21.12.2018)

   

  Usnesení č. 6/2018 z veřejného jednání Zastupitelstva obce Rynoltice ze dne 12.12.2018

  (Vyvěšeno od 19.12.2018)


  Upozornění od České pošty na podvodníky zneužívající službu SIPO

  (Vyvěšeno od 27.7.2018)

   

   

  Povinnosti chovatelů hospodářských zvířat

  (Vyvěšeno od 21.2.2017)

   

  Oznámení o nalezené věci v k.ú. Rynoltice

  (Vyvěšeno 2.2.2017)

   

  Plán rozvoje obce Rynoltice 2015 – 2020

  (5.10.2015)

   

  Nabídka palivového dříví