Vítejte na stránkách obce Rynoltice

  • web fotka
  • Jitrava
  • slide-1

  Obec Rynoltice leží v okrese Liberec mezi Ještědským hřbetem a Lužickými horami v nadmořské výšce 318 m. Obec má rozlohu 1.800 ha a 754 obyvatel (k 1.1.2016). Do katastru obce spadají také místní části Černá Louže, Jítrava, Nová Starost a Polesí. Pověřeným úřadem pro naši obec je Městský úřad Hrádek nad Nisou. V obci jsou firmy : PROFI REGAL s.r.o., Liflex s.r.o., KM-PRONA, a.s., Purum s.r.o., PILA Rynoltice, výroba a prodej stavebního řeziva.

  Úřední hodiny

  Pondělí   8 – 12   13 – 17

  Pokladna, ověřování podpisu, změna trvalého pobytu – do 16.hod.

  Středa     8 – 12   13 – 17

  Pokladna, ověřování podpisu, změna trvalého pobytu – do 17.hod.

  Mimo úřední hodiny k dosažení na tel viz. kontaktní informace.

   

  Akce u nás i v našem okolí

   12. Křižanský Dixieland

   

   

   

   

   

   

   

   

  Aktuality:

  Veřejnoprávní smlouva o výkonu přenesené působnosti, a to ve smyslu ustanovení § 3a zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, v platném znění a podle § 63 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění uzavřená s Městem Hrádek nad Nisou

  (Vyvěšeno od 25.7.2016 do 9.8.2016)

   

  Veřejnoprávní smlouva o zajištění výkonu přenesené působnosti na úseku speciálního stavebního úřadu ve věcech místních komunikací uzavřená s Městem Hrádek nad Nisou

  (Vyvěšeno od 13.7.2016 do 28.7.2016)

   

  Rozhodnutí – Pokračování těžby Pískovna Rynoltice na p.p.č. 1765/5 a 1703 v k.ú. Rynoltice

  (Vyvěšeno od 11.7.2016 do 26.7.2016)

   

  MML odbor dopravy – Stanovení místní úpravy provozu v k.ú. Jítrava

  (Vyvěšeno od 11.7.2016 do 26.7.2016)

   

  Pronájem nebytového prostoru v obci Rynoltice (bývalé řeznictví)

   

   

  Usnesení zastupitelstva obce Rynoltice č.3/2016 ze dne 15.6.2016

  (Vyvěšeno 22.6.2016)

   

  Záměr obce Rynoltice pronajmout nebytový prostor č.p. 98, část budovy st.p.č. 93, v k.ú. Rynoltice

  (Vyvěšeno od 13.6.2016)

   

  MML odbor dopravy – stanovení přechodné úpravy provozu na silnici III/272 44, Rynoltice

  (Vyvěšeno od 25.4.2016 do 31.7.2016)

   

  Plán rozvoje obce Rynoltice 2015 – 2020

  (5.10.2015)

   

  Nabídka palivového dříví