Vítejte na stránkách obce Rynoltice

  • poděkování
  • Nová alej u kostela sv. Barbory v Rynolticích
  • Letecký snímek Rynoltice (autor Matěj Kubínek)
  • 30414575_2136801739883885_7228397553639751680_n
  • 007
  • Kostel sv. Pankráce v Jítravě

  Obec Rynoltice leží v okrese Liberec mezi Ještědským hřbetem a Lužickými horami v nadmořské výšce 318 m. Obec má rozlohu 1.800 ha a 765 obyvatel (k 1.1.2018). Do katastru obce spadají také místní části Černá Louže, Jítrava, Nová Starost a Polesí. Pověřeným úřadem pro naši obec je Městský úřad Hrádek nad Nisou. V obci jsou firmy : PROFI REGAL s.r.o., Liflex s.r.o., KM-PRONA, a.s., Purum s.r.o., PILA Rynoltice, výroba a prodej stavebního řeziva.

  Úřední hodiny

  Pondělí   8 – 12   13 – 17

  Pokladna, ověřování podpisu, změna trvalého pobytu – do 16.hod.

  Středa     8 – 12   13 – 17

  Pokladna, ověřování podpisu, změna trvalého pobytu – do 17.hod.

  Mimo úřední hodiny k dosažení na tel viz. kontaktní informace.

  INFORMACE K MÍSTNÍM POPLATKŮM:

  Pro veškeré platby (místní poplatek za psa, místní poplatek za odpady, nájmy pozemků) NEJSOU ZASÍLÁNY SLOŽENKY!!!

  Platbu lze provést v hotovosti na podatelně OÚ či bankovním převodem na č.ú. 151978559/0300, do poznámky uveďte příjmení a jméno poplatníka, počet osob v domácnosti

  Místní poplatek za psa byl splatný do 15. 3. 2018, ve výši dle OZV č. 5/2011 o místním poplatku ze psů.

  Místní poplatek za odpady byl splatný do 31. 3. 2018, dle OZV č. 2 /2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

  500,- Kč za osobu/ kalendářní rok – trvale bydlící; 500,- Kč za rekreační objekt

   

  Akce u nás i v našem okolí

  Strom z Rynoltic bude v letošním roce rozdávat radost při vánočních trzích v Praze na Staroměstském náměstí!

  45225063_1112946908877204_3687614828211339264_n

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Aktuality:

  Záměr obce Rynoltice pronajmout pozemek, část p.č. 1714/10, v k.ú. Jítrava

  (Vyvěšeno od 12.11.2018 do 27.11.2018 12.hod.)

   

  Záměr obce Rynoltice prodat pozemky p.č. 2249/1 a p.č. 2248, vše v k.ú. Rynoltice

  (Vyvěšeno od 12.11.2018 do 27.11.2018 12.hod.)

   

  Záměr obce Rynoltice pronajmout nebytové prostory restaurace k provozování hostinské činnosti v budově č.p. 221, Kulturním domě v Rynolticích

  (Vyvěšeno od 8.11.2018 do 26.11.2018 17.hod.)

   

  Usnesení č. 5/2018 z ustavujícího veřejného jednání Zastupitelstva obce Rynoltice ze dne 31.10.2018

  (Vyvěšeno od 7.11.2018)

   

  Závěr zjišťovacího řízení – Rozhodnutí doručované veřejnou vyhláškou – záměr „Revitalizace Liberec – Česká Lípa (mimo)“

  (Vyvěšeno od 1.11.2018)

   

  Státní pozemkový úřad – Oznámení o zamýšleném převodu dle § 20 zákona č. 503/2012 Sb.

  (Vyvěšeno od 19.9.2018 do 19.12.2018)

   

  ČEZ – upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů

  (Vyvěšeno od 12.9.2018 do 16.11.2018)

   

  Změna provozních hodin pobočky České pošty v Rynolticích od 3.9.2018

  (Vyvěšeno od 23.8.2018)

   

  Upozornění od České pošty na podvodníky zneužívající službu SIPO

  (Vyvěšeno od 27.7.2018)

   

  Záměr pronajmout nebytový prostor sloužící k podnikání za účelem prodeje potravinářského zboží, v přízemí domu č.p.98, Rynoltice, stojící na pozemku st.p.č. 93, v k.ú. Rynoltice

  (Vyvěšeno od 27.6.2018)

   

  Změny ve vydávání občanských průkazů od 1.7.2018

  (Vyvěšeno od 6.6.2018)

   

  Změny ve vydávání cestovních pasů od 1.7.2018

  (Vyvěšeno od 6.6.2018)

   

  Povinnosti chovatelů hospodářských zvířat

  (Vyvěšeno od 21.2.2017)

   

  Oznámení o nalezené věci v k.ú. Rynoltice

  (Vyvěšeno 2.2.2017)

   

  Plán rozvoje obce Rynoltice 2015 – 2020

  (5.10.2015)

   

  Nabídka palivového dříví