Zastupitelstvo obce 2018 – 2022

  Zastupitelstvo obce Rynoltice má 15 členů.

  jméno pozn.
  Ing. Jan Vacek  starosta,radní obce
  Soňa Starečková Postlová   místostarostka,radní obce
  Josef Gross   radní,zastupitel obce
  Ing. Petr Schlösinger   radní,zastupitel obce
  Mgr. Petra Urbanová   radní,zastupitel obce
  Ing. Kristýna Holubová  zastupitel
  Martin Kotek   zastupitel
  Roman Martinec  zastupitel
  Jaroslav Klimeš  zastupitel, změna od 4.3.2021
  Jiří Postl  zastupitel
  Jiří Pudil
  zastupitel, změna od 29.9.2020
  Ondřej Špaček  zastupitel
  Mgr.Andrea Schlösinger Ph.D.  zastupitel
  Ing. Pavel Žatečka   zastupitel
  Markéta Žatečková   zastupitel

   

  Zastupitelstvo obce může zřídit jako své iniciativní a kontrolní orgány výbory. Výbor plní úkoly, kterými jej pověří zastupitelstvo obce. Ze své činnosti odpovídá výbor zastupitelstvu obce, kterému předkládá svá stanoviska a návrhy.

  Zastupitelstvo obce zřizuje finanční a kontrolní výbor. Finanční a kontrolní výbory jsou tříčlenné. Jejich členy nemohou být starosta, místostarosta, ani osoby zabezpečující rozpočtové a účetní práce na obecním úřadě.

   

  Kontrolní výbor :

  •  kontroluje plnění usnesení zastupitelstva obce a rady obce
  •  kontroluje dodržování právních předpisů ostatními výbory a obecním úřadem na úseku  samostatné působnosti
  •  plní další kontrolní úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo obce

  Předseda: Mgr. Andrea Schlösinger Ph. D.

  Členi: Markéta Žatečková, Irena Kubínková

   

  Finanční výbor :

  • plní úkoly, kterými jej pověří zastupitelstvo obce
  • provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce
  • provádí kontrolu plnění rozpočtu a podává návrhy na úpravu rozpočtu

  Předseda: Ing. Kristýna Holubová (od 29.9.2020)

  Členi : Ing. Lenka Benešová, Ing. Pavel Žatečka

   

  Podklady pro jednání:

  Přístup do podkladů je zabezpečen v souladu s GDPR (určeno pouze pro zastupitele) a jsou k dispozici na tomto odkazu:

  https://www.rynoltice.cz/materialy-pro-zastupitelstvo-obce/

   

  Složení zastupitelstva obce 2014 – 2018

   

  Logo - Evropská unie