Zastupitelstvo obce 2018 – 2022

Zastupitelstvo obce Rynoltice má 15 členů.

jméno pozn.
Ing. Jan Vacek  starosta,radní obce
Soňa Starečková Postlová   místostarostka,radní obce
Josef Gross   radní,zastupitel obce
Ing. Petr Schlösinger   radní,zastupitel obce
Mgr. Petra Urbanová   radní,zastupitel obce
Ing. Kristýna Holubová  zastupitel
Martin Kotek   zastupitel
Roman Martinec  zastupitel
Mgr. Karel Mařík   zastupitel
Jiří Postl  zastupitel
Michal Svoboda  zastupitel
Ondřej Špaček  zastupitel
Mgr. Andrea Schlösinger Ph.D.  zastupitel
Ing. Pavel Žatečka   zastupitel
Markéta Žatečková   zastupitel

 

Zastupitelstvo obce může zřídit jako své iniciativní a kontrolní orgány výbory. Výbor plní úkoly, kterými jej pověří zastupitelstvo obce. Ze své činnosti odpovídá výbor zastupitelstvu obce, kterému předkládá svá stanoviska a návrhy.

Zastupitelstvo obce zřizuje finanční a kontrolní výbor. Finanční a kontrolní výbory jsou tříčlenné. Jejich členy nemohou být starosta, místostarosta, ani osoby zabezpečující rozpočtové a účetní práce na obecním úřadě.

 

Kontrolní výbor :

  •  kontroluje plnění usnesení zastupitelstva obce a rady obce
  •  kontroluje dodržování právních předpisů ostatními výbory a obecním úřadem na úseku  samostatné působnosti
  •  plní další kontrolní úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo obce

Předseda: Mgr. Andrea Schlösinger Ph. D.

Členi: Markéta Žatečková, Irena Kubínková

 

Finanční výbor :

  • plní úkoly, kterými jej pověří zastupitelstvo obce
  • provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce
  • provádí kontrolu plnění rozpočtu a podává návrhy na úpravu rozpočtu

Předseda: Michal Svoboda

Členi : Ing. Lenka Štibrányiová, Ing. Kristýna Holubová 

 

Podklady pro jednání:

Přístup do podkladů je zabezpečen v souladu s GDPR (určeno pouze pro zastupitele) a jsou k dispozici na tomto odkazu:

https://www.rynoltice.cz/materialy-pro-zastupitelstvo-obce/

 

Složení zastupitelstva obce 2014 – 2018

 

Logo - Evropská unie