Zastupitelstvo obce 2022 – 2026

  Zastupitelstvo obce Rynoltice má 9 členů.

  jméno pozn.
  Ing. Jan Vacek  starosta
  Soňa Starečková Postlová   místostarostka
  Bc. Tomáš Hlaváček  zastupitel
  Ing. Kristýna Holubová  zastupitel
  Martin Kotek  zastupitel
  Roman Martinec  zastupitel
  Valerie Junová  zastupitel
  Mgr. Bc. Petra Urbanová  zastupitel
  Ing. Pavel Žatečka   zastupitel

   

  Zastupitelstvo obce může zřídit jako své iniciativní a kontrolní orgány výbory. Výbor plní úkoly, kterými jej pověří zastupitelstvo obce. Ze své činnosti odpovídá výbor zastupitelstvu obce, kterému předkládá svá stanoviska a návrhy.

  Zastupitelstvo obce zřizuje finanční a kontrolní výbor. Finanční a kontrolní výbory jsou tříčlenné. Jejich členy nemohou být starosta, místostarosta, ani osoby zabezpečující rozpočtové a účetní práce na obecním úřadě.

   

  Kontrolní výbor :

  •  kontroluje plnění usnesení zastupitelstva obce
  •  kontroluje dodržování právních předpisů ostatními výbory a obecním úřadem na úseku  samostatné působnosti
  •  plní další kontrolní úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo obce

  Předseda: Valerie Junová

  Členi: Markéta Žatečková, Mgr. Andrea Schlösinger Ph. D.

   

  Finanční výbor :

  • plní úkoly, kterými jej pověří zastupitelstvo obce
  • provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce
  • provádí kontrolu plnění rozpočtu a podává návrhy na úpravu rozpočtu

  Předseda: Bc. Tomáš Hlaváček

  Členi : Ing. Kristýna Holubová, Ing. Pavel Žatečka

   

  Podklady pro jednání:

  Přístup do podkladů je zabezpečen v souladu s GDPR (určeno pouze pro zastupitele) a jsou k dispozici na tomto odkazu:

  https://www.rynoltice.cz/materialy-pro-zastupitelstvo-obce/

   

  Jednací řád zastupitelstva obce ze dne 14. 12. 2022

   

  Složení zastupitelstva obce 2014 – 2018

  Složení zastupitelstva obce 2018 – 2022

   

  Logo - Evropská unie