Záměr obce Rynoltice prodat nemovitosti za účelem výstavby rodinných domů, v k.ú. Rynoltice (V 5.10.2020)

    Záměr prodeje pozemků k výstavbě RD, k.ú. Rynoltice 5.10.2020

    Žádost o koupi pozemku pro výstavbu rodinného domu Rynoltice

    Parcelace 2 – situační nákres

    Logo - Evropská unie