Záměr obce Rynoltice prodat nemovitosti za účelem výstavby rodinných domů, v k.ú. Rynoltice (V 15.7.2020)

    Záměr prodeje pozemků k výstavbě RD, k.ú. Rynoltice 15.7.2020

    Žádost o koupi pozemku pro výstavbu rodinného domu Rynoltice

    Parcelace – situační nákres

     

    Logo - Evropská unie