Zájmová sdružení

  FK RYNOLTICE z.s.

  • založen v roce 1946, zakládající členové byli starosta bratr Růžička, jednatel bratr Vlk, pokladník bratr Vlček, náčelník bratr Bartoš, náčelnice sestra Pelcová, vzdělávatel sestra Zímová
  • v současné době má 56 členů
  • Předseda: Jiří Postl, Rynoltice 98  Hospodář: Soňa Starečková Postlová
  • Družstvo dospělých hraje od soutěžního ročníku 2022/2023 Okresní přebor
  • Mladší žác hrají Okresní přebor JIH, pod vedením Pavla Holce a Zdeňka Starečka
  • Mladší přípravka a předpřípravka hraje Okresní přebor, pod vedením Jana Vacka
  • v obci se nachází travnaté hřiště s kabinami, kde jsou sprchy, šatny domácích a hostů, šatna pro rozhodčí a klubovna, dále v areálu ZŠ hřiště s umělým povrchem

   

  Sbor dobrovolných hasičů

  • Obec Rynoltice zabezpečuje ve smyslu § 29 odst.4) písm. a) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, úplné znění zákon č. 67/2001 Sb., o požární ochraně, hašení požárů a záchranné práce při živelných pohromách a jiných mimořádných událostech mimo svůj územní obvod
  • Jednotka sboru dobrovolných hasičů Obce Rynoltice je podle Nařízení Libereckého kraje č. 2/2002 ze dne 5.února 2002 zařazena do kategorie JPO III
  • územní působnost jednotky je stanovena v požárním poplachovém plánu okresu Liberec
  • jednotka zabezpečuje nepřetržitou pracovní pohotovost mimo pracoviště v počtu jednoho požárního družstva o sníženém stavu
  • celkem základní početní stav členů je 17
  • Velitel jednotky: Jiří Zdobinský, Nová Starost 11, tel. 776 028 458
  • Velitel družstva: Lukáš Lhoták, Rynoltice 11
  • požární technika cisternová automobilová stříkačka Tatra 138, dopravní automobil AVIE 30, DA Volkswagen, motorová stříkačka PS 12, čerpadlo DVS 12

    

   

   

  Logo - Evropská unie