Aktualizace – Vyhlášení Nouzového stavu na území ČR ode dne 12.3.2020 od 14 hodin na dobu 30 dnů (V 12.3.2020)

  Vláda ČR na návrh ministr vnitra schválila vyhlášení nouzového stavu na celém území České republiky. Nouzový stav je vyhlášen od dnešních 14 hodin na dobu 30 dnů. 

  Vyhlášení nouzového stavu.pdf

  Obecné informace
  Nouzový stav se vyhlašuje na základě ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky.

  Nouzový stav vyhlašuje vláda ČR svým usnesením. Vláda o vyhlášení nouzového stavu neprodleně informuje Poslaneckou sněmovnu, která může vyhlášení zrušit.

  Doba trvání nouzového stavu je nejvýše 30 dnů. Prodloužit se může pouze po předchozím souhlasu Poslanecké sněmovny.

  Nouzový stav se vyhlašuje jako zákon. Vyhlášení, prodloužení a zrušení nouzového stavu se oznamuje dalšími způsoby v místě obvyklými, zejména prostřednictvím hromadných informačních prostředků a místního rozhlasu.

  V případě vyhlášení nouzového stavu mohou být dle krizového zákona č. 240/2000 Sb. na nezbytně nutnou dobu a v nezbytně nutném rozsahu omezena některá práva a svobody.

  Občanů ČR se vyhlášená krizová opatření mohou dotknout např. v povinnosti strpět zákaz vstupu, pobytu, pohybu ve vymezených objektech nebo rizikových oblastí z důvodu omezení šíření nákazy. Vyhlášená krizová opatření mohou být přijata k usměrnění spotřeby a dodávek zdravotních prostředků a léčiv a dalších věcných prostředků pro řešení situace, k přijetí opatření v dopravě, zajistí přednostní zásobování dětských, zdravotnických nebo sociálních zařízení či bezpečnostních soborů a složek IZS.

  Konkrétní opatření budou doplněna v návaznosti na další usnesení vlády.

  Zdroj: https://www.mvcr.cz/clanek/zpravodajstvi-nouzovy-stav.aspx

   

  5 samostatných usnesení vlády ČR o přijetí krizových opatření:

  1. Opatreni-o-docasnem-znovuzavedeni-ochrany-vnitrnich-hranic-CR_1

  2. Opatreni-o-zakazu-poradani-kulturnich–sportovnich-a-dalsich-akci-s-ucasti-nad-30-osob_1

  3. Opatreni-o-zakazu-skolni-dochazky–vzdelavacich-a-volnocasovych-aktivit-ve-skolstvi_1

  4. Opatreni-o-zakazu-vstupu-do-CR-a-cestovani-do-rizikovych-zemi_1

  5. Opatreni-v-mezinarodni-osobni-doprave_1

   

  Doporučený postup pro podání žádosti o ošetřovné_uzavření škol

  Tiskopis – ošetřovné

  Tiskopis ošetřovné škola

  Vzor potvrzení pro přeshraniční pracovníky

  Dokumenty byly staženy z webových stránek Vlády ČR, kde jsou případná rozepsání postupů a formulářů ke stažení:

  https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vyhlaseni-nouzoveho-stavu-180234/

  Další krizová opatření budou vydávány postupně v návaznosti na vývoj situace.

  Logo - Evropská unie