VZMR 02/2014 info o zakázce „Vestavba oddělení MŠ do objektu OÚ Rynoltice“

  Termín pro dodání nabídek: 22.4.2014

  Výběrová komise dne 24.4. v 17. hod vyhodnotila obdržené nabídky., a to dle následujících kritérií hodnocení:

  1) nejnižší cena (max. přípustná 1.185 000 bez DPH)

  2) komplexnost zakázky dle projektové dokumentace

  3) případné reference

  Vzhledem k nesplnění kriteria č. 1 – maximální přípustná nabídková cena 1.185 000 Kč bez DPH , komise nevybrala žádnou z předložených nabídek. Výzva k podání nabídek bude opakována. 

  Zápis z otevírání obálek k nahlédnutí na OÚ Rynoltice.

  Logo - Evropská unie