Výzva k předložení cenové nabídky – digitální povodňový plán

    Lhůta pro podání nabídek: 25. září v 16 hod na OÚ Rynoltice

    Forma podání: poštou či osobně, v zalepené nadepsané obálce

    Kontaktní osoba: Mgr.Miroslava Pilařová, tel.777 593 764

    rozpočet+DPP

    Logo - Evropská unie