Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu „Obnova dětského a sportovního hřiště v Jítravě“ (V 11.5.2022)

    Výzva – Obnova dětského a sportovního hřiště Jítrava 11.5.2022

    Příloha 1  Obnova hřiště Jítrava – výkaz výměr

    Příloha 2 Čestné prohlášení

    Logo - Evropská unie