Výzva k podání nabídek „Vestavba oddělení MŠ do objektu OÚ Rynoltice“

Výzva k podání nabídky

zadávací dokumentace

Titulní (krycí) list nabídky

Souhrnná technická zpráva dle z. č. 62-2013 Sb

MS Rynoltice – soupis praci 140324

MS Rynoltice – soupis praci 140324

MS Rynoltice – vznik vymer 140324

MS Rynoltice – vznik vymer 140324

Dodatečné info ohledně venkovního schodiště:

Uchazeč ocení montáž a dodávku venkovního schodiště tak jak je určeno projektovou dokumentací. Před dodávkou vybraný dodavatel zpracuje dílenskou dokumentaci na předmětnou dodávku, která bude odsouhlasena projektantem a investorem. Schodiště bude doplněno o oboustranné madlo ve výšce 500mm a průměru cca 35mm.
 
Logo - Evropská unie