Záměr prodeje a pronájmu

  2023

  Zveřejnění záměru směny/prodeje nemovitostí – části pozemků p.č. 2055 a 2058, v k.ú. Jítrava (V 19.5.2023)

  Zveřejnění záměru směny/prodeje nemovitostí – části pozemků p.č. 1303/15 a 2055, v k.ú. Jítrava (V 19.5.2023)

  Zveřejnění záměru směny nemovitosti – části pozemku p.č. 1958/33, v k.ú. Rynoltice (V 19.5.2023)

  Zveřejnění záměru změny ve smlouvě o nájmu nemovitosti – části pozemku p.č. 67/1, v k.ú. Rynoltice (V 15.3.2023 – S 31.3.2023)

  Zveřejnění záměru prodeje nemovitosti – části pozemku p.č. 1923/5, v k.ú. Jítrava (V 15.2.2023 – S 6.3.2023)

  Zveřejnění záměru pronájmu pozemku p.č. 1897, v k.ú. Rynoltice (V 13.2.2023 – S 28.2.2023 14 hod.)

   

  2022

  Zveřejnění záměru změny ve smlouvě o nájmu nemovitosti – části pozemku p.č. 67/1, v k.ú. Rynoltice (V 9.9.2022 – S 26.9.2022 14 hod.)

  Zveřejnění záměru pronájmu pozemku p.č. 831/7, v k.ú. Jítrava (V 22.8.2022 – S 6.9.2022 12.30 hod.)

  Zveřejnění záměru pronájmu pozemků p.č. 2032/2 a část p.č. 2032/1, v k.ú. Rynoltice (V 22.8.2022 – S 6.9.2022 12.30 hod.)

  Zveřejnění záměru pronájmu části pozemku p.č. 106/1, v k.ú. Jítrava (V 19.5.2022 – S 6.6.2022)

  Zveřejnění záměru směny/prodeje nemovitosti – části pozemku p.č. 2134/1, v k.ú. Rynoltice (V 16.5.2022 – S 1.6.2022)

  Zveřejnění záměru směny/prodeje nemovitosti – části pozemku p.č. 1956/1, v k.ú. Rynoltice (V 16.5.2022 – S 1.6.2022)

  Zveřejnění záměru směny/prodeje nemovitosti – části pozemku p.č. 1956/1, v k.ú. Rynoltice (V 16.5.2022 – S 1.6.2022)

  Zveřejnění záměru pronájmu části pozemku p.č. 67/1, v k.ú. Rynoltice (V 4.5.2022 – S 19.5.2022 12.30 hod.)

  Zveřejnění záměru pronájmu pozemku p.č. 2084/6, v k.ú. Polesí u Rynoltic (V 21.3.2022 – S 5.4.2022)

  Zveřejnění záměru prodeje nemovitostí – pozemků p.č. 281/1 a část p.č. 2294/4, v k.ú. Rynoltice (V 11.2.2022 – S 28.2.2022 12.hod.)

   

  2021

  Zveřejnění záměru prodeje nemovitostí – pozemků p.č. 2087 a část p.č. 1114, v k.ú. Polesí u Rynoltic (V 18.11.2021 – S 7.12.2021)

  Zveřejnění záměru prodeje nemovitosti – části pozemku p.č. 1923/5, v k.ú. Jítrava (V 18.11.2021 – S 7.12.2021)

  Zveřejnění záměru prodeje nemovitosti – části pozemku p.č. 2005, v k.ú. Jítrava (V 18.11.2021 – S 7.12.2021)

  Zveřejnění záměru pronájmu části pozemku p.č. 67/1, v k.ú. Rynoltice (V 19.10.2021 – S 3.11.2021 13.15 hod.)

  Zveřejnění záměru prodeje nemovitosti – části pozemku p.č. 1958 33, v k.ú.Rynoltice (V 6.9.2021 – S 22.9.2021)

  Zveřejnění záměru prodeje nemovitosti – pozemku p.č. 2021, v k.ú. Jítrava (V 6.9.2021 – S 22.9.2021)

  Zveřejnění záměru pachtu pozemků p.č. 1712/3 a p.č. 12, v k.ú. Jítrava (V 6.9.2021 – S 22.9.2021)

  Zveřejnění záměru pronájmu části pozemku p.č. 1021/1, v k.ú. Polesí u Rynoltic (V 6.9.2021 – S 22.9.2021)

  Zveřejnění záměru pachtu pozemků za účelem těžební činnosti, v k.ú. Rynoltice (V 14.7.2021 – S 2.8.2021)

  Zveřejnění záměru pachtu pozemků za účelem zemědělského hospodaření pro období let 2022-2027, v k.ú. Rynoltice (V 14.7.2021 – S 2.8.2021)

  Zveřejnění záměru pronájmu části pozemku p.č. 443/12, v k.ú. Rynoltice (V 21.6.2021 – S 7.7.2021 13.hod.)

  Zveřejnění záměru pronájmu části pozemku p.č. 1606/1, v k.ú. Rynoltice (V 12.4.2021 – S 28.4.2021)

  Zveřejnění záměru prodeje nemovitosti – pozemku p.č. 983/2 a p.č. 2068/4, vše v k.ú. Polesí u Rynoltic (V 12.4.2021 – S 28.4.2021)

  Zveřejnění záměru výpůjčky pozemku – část st.p.č. 44/1, v k.ú. Rynoltice (V 12.3.2021 – S 29.3.2021 14.55 hod.)

  Zveřejnění záměru prodeje nemovitosti – části pozemku p.č. 2099/1, v k.ú. Polesí u Rynoltic (V 8.3.2021 – S 24.3.2021)

  Zveřejnění záměru změny ve smlouvě o nájmu nemovitosti – části pozemku p.č. 67/1, v k.ú. Rynoltice (V 8.3.2021 – S 24.3.2021)

   

  2020

  Zveřejnění záměru pronájmu části pozemku p.č. 443/12, v k.ú. Rynoltice (V 23.11.2020 – S 9.12.2020)

  Zveřejnění záměru pronájmu části pozemku p.č. 67/1, v k.ú. Rynoltice (V 14.10.2020 – S 30.10.2020)

  Záměr obce Rynoltice prodat nemovitosti za účelem výstavby rodinných domů v k.ú. Rynoltice (V 5.10.2020 – S 22.10.2020 12.40 hod.)

  Zveřejnění záměru pronajmout nebytové prostory restaurace k provozování hostinské činnosti v budově č.p.221, Kulturním domě v Rynolticích, stojícího na pozemku st.p.č. 372, v k.ú. Rynoltice (V 15.9.2020 – S 1.10.2020)

  Zveřejnění záměru změny ve smlouvě o nájmu nemovitosti – části pozemku p.č. 67/1, v k.ú. Rynoltice (V 15.9.2020 – S 1.10.2020)

  Zveřejnění záměru směny nemovitosti – část pozemku p.č. 1712/2, v k.ú. Jítrava (V 31.8.2020 – S 15.9.2020 12.25 hod.)

  Zveřejnění záměru pronájmu pozemku p.č. 661/1, v k.ú. Rynoltice (V 31.8.2020 – S 15.9.2020 12.23 hod.)

  Záměr obce Rynoltice pronajmout část prostor sloužící k podnikání za účelem provozování plynového zařízení (kotelny), v objektu č.p. 233, bytovém domě v Rynolticích, stojící na pozemku st.par.č. 432, v k.ú. Rynoltice (V 17.8.2020 – S 2.9.2020)

  Záměr obce Rynoltice prodat nemovitosti za účelem výstavby rodinných domů, v k.ú. Rynoltice (V 15.7.2020 – S 15.9.2020 12.20 hod.)

  Záměr pronajmout část nebytového prostoru za účelem skladování v budově bez č.p. Rynoltice, stojící na pozemku st.p.č. 358, v k.ú. Rynoltice (V 2.7.2020 – S 17.7.2020 12.15 hod.)

  Zveřejnění záměru pronájmu části pozemku p.č. 443/12, v k.ú. Rynoltice (V 2.7.2020 – S 17.7.2020 12.15 hod.)

  Zveřejnění záměru směny nemovitosti – pozemku p.č. 2081, v k.ú. Polesí u Rynoltic /z pozemku p.č. 2081 byl oddělen pozemek p.č. 2081/2, o výměře 10 m2, geometrickým plánem č. 232-42/2019 ze dne 24. 2. 2020/ (V 4.6.2020 – S 22.6.2020)

  Zveřejnění záměru pronájmu části pozemku p.č. 1606/1, v k.ú. Rynoltice (V 22.4.2020 – S 7.5.2020 15.10 hod.)

  Zveřejnění záměru směny/prodeje nemovitosti – části pozemku p.č. 38/1 a p.č. 1956/1, v k.ú. Rynoltice (V 22.4.2020 – S 7.5.2020 15.10 hod.)

  Zveřejnění záměru pronájmu části pozemků p.č. 1107/1, 1107/2, 1107/3, 1108, vše v k.ú Polesí u Rynoltic (V 26.2.2020 – S 13.3.2020 12.30 hod.)

  Zveřejnění záměru změny ve smlouvě o nájmu nemovitosti – části pozemku p.č. 2237, v k.ú. Jítrava (V 26.2.2020 – S 13.3.2020 12.30 hod.)

  Zveřejnění záměru směny nemovitosti – části pozemku p.č. 569/2 a p.č. 568, vše v k.ú. Rynoltice /z pozemku p.č. 569/2 byl oddělen pozemek p.č. 569/6, o výměře 186 m2 a z pozemku p.č. 568 byl oddělen pozemek p.č. 568/2, o výměře 4 m2, vše geometrickým plánem č. 605-202/2019 ze dne 2. 10. 2019/ (V 26.2.2020 – S 13.3.2020 12.30 hod.)

   

  2019

  Zveřejnění záměru prodeje nemovitosti – pozemku p.č. 2201, v k.ú. Jítrava (V 17.12.2019 – S 7.1.2020)

  Zveřejnění záměru prodeje nemovitosti – pozemku p.č. 1826 (z pozemku p.č. 1826 byl oddělen geometrickým plánem č. 435-67/2019 pozemek p.č. 1826/2), v k.ú. Jítrava (V 25.11.2019 – S 11.12.2019)

  Zveřejnění záměru pronájmu části pozemku p.č. 443/7, v k.ú. Rynoltice (V 12.11.2019 – S 27.11.2019 13.30 hod.)

  Zveřejnění záměru pronájmu části pozemku st.p.č. 95 a p.č. 67/1, v k.ú. Rynoltice (V 14.10.2019 – S 30.10.2019)

  Zveřejnění záměru pronájmu části pozemku p.č. 443/7, v k.ú. Rynoltice (V 14.10.2019 – S 30.10.2019)

  Zveřejnění záměru prodeje nemovitosti – pozemku p.č. 2073, v k.ú. Jítrava (V 14.10.2019 – S 30.10.2019)

  Zveřejnění záměru prodeje nemovitosti – části pozemku p.č. 1958/5, v k.ú. Rynoltice (V 30.9.2019 – S 16.10.2019 15.30 hod.)

  Záměr prodat stavební pozemek p.č. 331 včetně zemědělské stavby, v k.ú. Rynoltice (V 30.9.2019 – S 11.12.2019 v 16.05 hod.)

  Zveřejnění záměru pronajmout nebytové prostory restaurace k provozování hostinské činnosti v budově č.p.221, Kulturním domě v Rynolticích, stojícího na pozemku st.p.č. 372, v k.ú. Rynoltice (V 16.8.2019 – S 4.6.2020)

  Zveřejnění záměru prodeje nemovitosti – pozemku p.č. 1393/4 (z pozemku p.č. 1393/4 byl oddělen geometrickým plánem č. 598-53/2019 pozemek p.č. 1393/6), v k.ú. Rynoltice (V 16.8.2019 – S 3.9.2019)

  Zveřejnění záměru pronájmu části pozemku p.č. 443/7, v k.ú. Rynoltice (V 16.8.2019 – S 3.9.2019)

  Zveřejnění záměru pronájmu části pozemku p.č. 2298, v k.ú. Jítrava (V 16.8.2019 – S 3.9.2019)

  Zveřejnění záměru pronajmout nebytové prostory restaurace k provozování hostinské činnosti v budově č.p.221, Kulturním domě v Rynolticích, stojícího na pozemku st.p.č. 372, v k.ú. Rynoltice (V 4.7.2019 – S 31.7.2019)

  Záměr prodat stavební pozemek p.č. 331 včetně zemědělské stavby, v k.ú. Rynoltice (V 4.7.2019 – S 18.9.2019 v 16.10 hod.)

  Zveřejnění záměru pronajmout nebytové prostory restaurace k provozování hostinské činnosti v budově č.p.221, Kulturním domě v Rynolticích, stojícího na pozemku st.p.č. 372, v k.ú. Rynoltice (V 3.6.2019 – S 18.6.2019 12.30 hod.)

  Zveřejnění záměru pachtu nemovitosti – pozemku „Rybníky Rynoltice“ p.č. 1249/1 a 1249/2, vše v k.ú. Rynoltice (V 3.6.2019 – S 18.6.2019 12.30 hod.)

  Zveřejnění záměru prodeje nemovitosti – části pozemku p.č. 2084/2, v k.ú. Polesí u Rynoltic (V 22.5.2019 – S 7.6.2019 12.30 hod.)

  Zveřejnění záměru pronajmout nebytové prostory restaurace k provozování hostinské činnosti v budově č.p.221, Kulturním domě v Rynolticích, stojícího na pozemku st.p.č. 372, v k.ú. Rynoltice (V 7.5.2019 – S S 28.5.2019 13.10 hod.)

  Zveřejnění záměru prodeje nemovitosti – pozemků p.č. 281/5 a část p.č. 1958/11, vše v k.ú. Rynoltice (V 29.4.2019 – S 28.5.2019 13.10 hod.)

  Zveřejnění záměru pachtu nemovitosti – pozemku „Rybníky Rynoltice“ p.č. 1249/1 a 1249/2, vše v k.ú. Rynoltice (V 29.4.2019 – S 28.5.2019 13.10 hod.)

  Zveřejnění záměru prodeje nemovitosti – pozemku p.č. 2036/4, v k.ú. Rynoltice (V 8.4.2019 – S 24.4.2019)

  Záměr prodat stavební pozemek p.č. 331 včetně zemědělské stavby, v k.ú. Rynoltice (V 4.4.2019 – S 28.5.2019 13.10 hod.)

  Záměr pronajmout nebytové prostory restaurace k provozování hostinské činnosti v budově č.p.221, Kulturním domě v Rynolticích, stojícího na pozemku st.p.č. 372, v k.ú. Rynoltice (V 22.3.2019 – S 2.5.2019 13.hod.)

  Zveřejnění záměru pachtu nemovitosti – pozemku „Rybníky Rynoltice“ p.č. 1249/1 a 1249/2, vše v k.ú. Rynoltice (V 5.3.2019 – S 9.4.2019 13 hod.)

  Záměr pronajmout pozemek část p.č. 1714/10, v k.ú. Jítrava (V 5.3.2019 – S 19.3.2019 12.30 hod.)

  Záměr pronajmout část prostor sloužící k podnikání v objektu č.p. 233 a č.p. 25, vše v k.ú. Rynoltice (V 1.3.2019 – S 19.3.2019 12.30 hod.)

  Záměr pronajmout nebytové prostory restaurace k provozování hostinské činnosti v budově č.p.221, Kulturním domě v Rynolticích, stojícího na pozemku st.p.č. 372, v k.ú. Rynoltice (V 6.2.2019 – S 19.3.2019 12.30 hod.)

  Zveřejnění záměru prodeje nemovitosti – pozemku část p.č. 2083/1, v k.ú. Polesí u Rynoltic (V 6.2.2019 – S 20.2.2019 16.20 hod.)

  Zveřejnění záměru prodeje nemovitosti – pozemku p.č. 2249/1 a 2248, vše v k.ú. Rynoltice (V 28.1.2019 – S 1.3.2019)

  Zveřejnění záměru pachtu nemovitosti – pozemku „Rybníky Rynoltice“ p.č. 1249/1 a 1249/2, vše v k.ú. Rynoltice (V 28.1.2019 – S 28.2.2019 ve 13.05 hod.)

  Zveřejnění záměru změny ve smlouvě o nájmu nemovitosti-pozemku p.č. 626/10 (část), v k.ú. Jítrava (V 18.1.2019 – S 5.2.2019)

  Záměr pronajmout pozemky p.č. 136/1, 136/2 a 135, vše v k.ú. Jítrava (V 7.1.2019 – S 28.1.2019)

  Záměr prodat stavební pozemek p.č. 331 včetně zemědělské stavby, v k.ú. Rynoltice (V 21.12.2018 – S 1.3.2019)

  2018

  Záměr pronajmout nebytové prostory restaurace k provozování hostinské činnosti v budově č.p.221, Kulturním domě v Rynolticích, stojícího na pozemku st.p.č. 372, v k.ú. Rynoltice (V 21.12.2018 – S 5.2.2019 ve 13.hod.)

  Záměr prodat pozemek část p.č. 2083/1, v k.ú. Polesí u Rynoltic (V 17.12.2018 – S 4.1.2019)

  Záměr pronajmout pozemek část p.č. 1714/10, v k.ú. Jítrava (V 12.11.2018 – S 27.11.2018 ve 12.30 hod.)

  Záměr prodat pozemky p.č. 2249/1 a p.č. 2248, vše v k.ú. Rynoltice (V 12.11.2018 – S 27.11.2018 ve 12.30 hod.)

  Záměr pronajmout nebytové prostory restaurace k provozování hostinské činnosti v budově č.p.221, Kulturním domě v Rynolticích, stojícího na pozemku st.p.č. 372, v k.ú. Rynoltice (V 8.11.2018 – S 27.11.2018)

  Záměr pronajmout pozemek p.č. 1831, v k.ú. Rynoltice (V 24.9.2018 – S 9.10.2018 ve 13.hod.)

  Záměr propachtovat pozemek p.č. 603/6, v k.ú. Rynoltice (V 27.8.2018 – S 12.9.2018 ve 13.hod.)

  Záměr prodat pozemek část p.č. 1826, v k.ú. Jítrava (V 27.8.2018 – S 12.9.2018 ve 13.hod.)

  Záměr pronajmout nebytový prostor sloužící k podnikání, v přízemí domu č.p. 163, Rynoltice, stojící na pozemku st. par. č. 371/2, v k.ú. Rynoltice (V 24.8.2018 – S 12.9.2018 ve 13.hod.)

  Záměr prodat pozemky část p.č. 107, p.č. 108, p.č. 1746, část p.č. 1745, p.č. 105/3, vše v k.ú. Jítrava (V 19.7.2018 – S 6.8.2018 ve 13.hod.)

  Záměr prodat pozemek část p.č. 1714/10, v k.ú. Jítrava (V 19.7.2018 – S 6.8.2018 ve 13.hod.)

  Záměr pronajmout nebytový prostor sloužící k podnikání za účelem prodeje potravinářského zboží, v přízemí domu č.p.98, Rynoltice, stojící na pozemku st.p.č. 93, v k.ú. Rynoltice (V 27.6.2018 – S 5.2.2019)

  Záměr pronajmout pozemky část p.č. 1248, část p.č. 1243/1 a část p.č. 1224/4, vše v k.ú. Rynoltice (V 1.6.2018 – S 18.6.2018 ve 13.hod.)

  Záměr prodat pozemek část p.č. 1923/5, v k.ú. Jítrava (V 1.6.2018 – S 18.6.2018 ve 13.hod.)

  Záměr prodat pozemky část p.č. 100, část p.č. 101, část p.č. 1958/59, část p.č. 1958/7, vše v k.ú. Rynoltice (V 1.6.2018 – S 18.6.2018 ve 13.hod.)

  Záměr prodat pozemky část p.č. 2166 a p.č.st. 133/1, vše v k.ú. Rynoltice (V 26.3.2018 – S 11.4.2018 ve 13.hod.)

  Záměr prodat pozemek p.č. 1831, v k.ú. Rynoltice (V 26.3.2018 – S 11.4.2018 ve 13.hod.)

  Záměr prodat pozemek část p.č. 2245/1, v k.ú. Polesí u Rynoltic (V 31.1.2018 – S 15.2.2018 ve 13.hod.)

  Záměr prodat pozemek část p.č. 1956/1, v k.ú. Rynoltice (V 31.1.2018 – S 15.2.2018 ve 13.hod.)

  2017

  Záměr pronajmout nebytový prostor sloužící k podnikání za účelem skladování v budově bez č.p. Rynoltice, stojící na pozemku st.p.č. 358, v k.ú. Rynoltice (V 22.12.2017 – S 9.1.2018)

  Záměr pronajmout pozemek p.č. 1109/3, v k.ú. Polesí u Rynoltic (V 24.11.2017 – S 12.12.2017)

  Záměr pronajmout nebytový prostor sloužící k podnikání za účelem prodeje potravinářského zboží v přízemí domu č.p. 163 Rynoltice, stojící na pozemku st.p.č. 371/2, v k.ú. Rynoltice (V 14.8.2017 – S 29.8.2017 ve 12.hod.)

  Záměr pronajmout pozemek p.č. 2021/1, v k.ú. Rynoltice (V 14.8.2017 – S 29.8.2017 ve 12.hod.)

  Záměr prodat pozemek p.č. 445, v k.ú. Rynoltice (V 14.8.2017 – S 29.8.2017 ve 12.hod.)

  Záměr prodat pozemek část p.č. 569/1, v k.ú. Rynoltice (V 7.8.2017 – S 23.8.2017)

  Záměr pronajmout pozemky část p.č. 1606/1, p.č. 1606/5, vše v k.ú. Rynoltice (V 24.7.2017 – S 8.8.2017 ve 13.hod.)

  Záměr pronajmout pozemek p.č. 1224/6, v k.ú. Rynoltice (V 30.6.2017 – S 19.7.2017)

  Záměr pronajmout nebytové prostory restaurace k provozování hostinské činnosti v budově č.p.221, Kulturním domě v Rynolticích, stojícího na pozemku st.p.č. 372, v k.ú. Rynoltice (V 12.6.2017 – S 27.6.2017 ve 13.hod.)

  Záměr prodat pozemky p.č. 1944 a p.č. 1945/2, v k.ú. Rynoltice (V 12.6.2017 – S 27.6.2017 ve 13.hod.)

  Záměr pronajmout pozemek p.č. 661/1, v k.ú. Rynoltice (V 22.5.2017 – S 6.6.2017)

  Záměr pronajmout pozemky část p.č. 443/12, p.č. 164, vše v k.ú. Rynoltice (V 24.4.2017 – S 10.5.2017)

  Záměr pronajmout pozemek část p.č. 1224/4, v k.ú. Rynoltice (V 22.3.2017 – S 7.4.2017)

  Záměr směnit pozemek část p.č. 2021/2, v k.ú. Rynoltice (V 22.3.2017 – S 7.4.2017)

  Záměr pronajmout pozemky část p.č. 1248, část p.č. 1243/1, vše v k.ú. Rynoltice (V 22.3.2017 – S 7.4.2017)

  2016

  Záměr pronajmout pozemky část st.p.č. 352,část st.p.č. 361/1, vše v k.ú. Rynoltice (V 21.12.2016 – S 6.1.2017)

  Záměr prodat pozemek p.č. 2021/1, v k.ú. Rynoltice (V 5.12.2016 – S 20.12.2016)

  Záměr propachtovat pozemky p.č.391/2, p.č.434/10, p.č.1694, p.č.1696/2, p.č.1976/1, p.č.1976/3,p.č.1980,p.č.2242/3,p.č.2177,p.č.2180, vše v k.ú. Rynoltice (V 5.12.2016 – S 20.12.2016)

  Záměr prodat a směnit pozemky p.č.st. 90 v k.ú. Jítrava, p.č. 1771/2 v k.ú. Jítrava, část p.č. 569/2 v k.ú. Rynoltice, část p.č. 2076/2 v k.ú. Polesí u Rynoltic, směnit část p.č. 1112/3 v k.ú. Polesí u Rynoltic, p.č. 2098/2 v k.ú. Polesí u Rynoltic (V 7.10.2016 – S 25.10.2016)

  Záměr pronajmout nebytový prostor bez č.p., st.p.č. 358, v k.ú. Rynoltice (V 5.10.2016 – S 20.10.2016)

  Záměr pronajmout pozemky p.č. 12, p.č. 1712/3 v k.ú. Jítrava (V 19.8.2016 – S 6.9.2016)

  Záměr prodat pozemky část p.č. 2067/3, část p.č. 2032/1, p.č. 2032/2, v k.ú. Rynoltice (V 19.8.2016 – S 6.9.2016)

  Záměr pronajmout nebytový prostor č.p.98, část budovy st.p.č. 93, v k.ú. Rynoltice (V 13.6.2016 – S 16.2.2018)

  Záměr směnit pozemky část p.č.103, část p.č. 106 v k.ú. Jítrava (V 23.5.2016 – S 7.6.2016)

  Záměr pronajmout pozemky p.č.1765/4, p.č.1765/10, p.č.1765/11, p.č.1224/6 v k.ú. Rynoltice (V 23.5.2016 – S 7.6.2016)

  Záměr pronajmout pozemky p.č.1248, p.č.1243/1 v k.ú. Rynoltice (V 3.5.2016 – S 19.5.2016)

  Záměr prodat pozemek p.č. 1177/26, v k.ú. Polesí u Rynoltic (V 22.4.2016 – S 10.5.2016)

  Záměr pronajmout část pozemku p.č. 1956/1 v k.ú. Rynoltice (V 18.3.2016 – S 5.4.2016)

  2015

  Záměr pronajmout nebytový prostor, část stodoly st.p.č. 331, v k.ú. Rynoltice (V 13.11.2015 – S 1.12.2015)

  Záměr pronajmout část pozemku p.č. 443/12 v k.ú. Rynoltice (V 23.9.2015 – S 12.10.2015)

  Záměr prodat část pozemku p.č. 281/1 v k.ú. Rynoltice a část pozemku p.č. 1747 v k.ú. Jítrava (V 26.8.2015 – S 10.9.2015)

  Záměr pronajmout pozemky p.č. 2036/2, p.č. 2036/4, p.č. 697/8, p.č. 804/5 v k.ú. Rynoltice (V 21.8.2015 – S 8.9.2015)

  Záměr prodat a směnit pozemky p.č.1958/25, p.č.1224/2 v k.ú. Rynoltice; část p.č. 2075/2, část p.č. 2245 v k.ú. Polesí u Rynoltic; část p.č. 92/1, p.č. 36/2 v k.ú. Jítrava (V 18.8.2015 – S 3.9.2015)

  Záměr prodat a směnit pozemky p.č. 961/3, část p.č. 1743 v k.ú. Jítrava; část p.č. 1958/8, p.č. 1958/9, p.č. 121/1, p.č. 2152/2 v k.ú. Rynoltice (V 25.5.2015 – S 10.6.2015)

  Záměr pronajmout pozemky část p.č.626/10 v k.ú. Jítrava; část p.č.1606/1 v k.ú. Rynoltice (V 13.3.2015 – S 31.3.2015)

  Záměr pronajmout pozemky p.č.1249/1, p.č.1249/2 v k.ú.Rynoltice-vodní plochy (V 27.2.2015 – S 18.3.2015)

  Záměr pronajmout pozemky p.č.897, p.č.898/2  v k.ú.Jítrava (V 13.2.2015 – S 6.3.2015)

  Záměr pronajmout nebytový prostor č.p. 98 (V 13.2.2015 – S 31.3.2015)

  Záměr pronájmu nebytových prostor, část stodoly st.p.č. 43/2 (13.1.2015)

  Záměr pronajmout pozemek p.č.1385 v k.ú.Rynoltice (18.12.2014)

  Záměr pronajmout pozemek p.č.1606/1 v k.ú.Rynoltice (26.11.2014)

  Záměr pronájmu nebytových prostor č.p.98 (2.10.2014)

  Záměr pronajmout pozemky p.č.1815/2, p.č.1151, p.č.603/6 v k.ú. Jítrava; p.č.1958/22 v k.ú.Rynoltice (8.7.2014)

  Záměr prodej pozemků p.č.2009/1 část, p.č.1985/1 část, st.p.č.638 v k.ú.Rynoltice; p.č.897 v k.ú.Jítrava a pronájem pozemků p.č.1107/1, p.č.1108, p.č.1107/2, p.č.1107/3 v k.ú.Rynoltice,Polesí (30.5.2014)

  Záměr pronájmu pozemků p.č.1249/1, p.č.1249/2 v k.ú.Rynoltice-vodní plocha (20.2.2014)

  Logo - Evropská unie