Obecně závazné vyhlášky

  OZV č. 3/2021, o stanovení obecního systému odpadového hospodářství – účinnost od 1.1.2022 (V 16.12.2021 – S 3.1.2022)

  OZV č. 2/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství – účinnost od 1.1.2022 (V 16.12.2021 – S 3.1.2022)

  OZV č. 1/2021, o místním poplatku z pobytu – účinnost od 22.4.2021 (V 7.4.2021 – S 22.4.2021)

  OZV č. 7/2019, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Rynoltice – účinnost od 1.1.2020 (V 13.12.2019 – S 3.2.2020)

  OZV č. 6/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů – účinnost od 1.1.2020 (V 13.12.2019 – S 3.2.2020)

  OZV č. 5/2019, o místním poplatku ze psů – účinnost od 1.1.2020 (V 13.12.2019 – S 3.2.2020)

  OZV č. 4/2019, o místním poplatku z pobytu (zrušeno 7.4.2021, nahrazeno OZV č. 1/2021)

  OZV č. 3/2019, kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy (V 20.6.2019 – S 15.7.2019)

  OZV č. 2/2019, o nočním klidu – účinnost 15. dnem po dni vyhlášení (V 20.6.2019 – S 15.7.2019)

  OZV č. 1/2019, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce Rynoltice – účinnost od 1.7.2019 (zrušeno 13.12.2019, nahrazeno OZV č. 7/2019)

  OZV č.2/2018, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (zrušeno 13.12.2019, nahrazeno OZV č. 6/2019 )

  OZV č.1/2018, o nočním klidu (zrušeno 20.6.2019, nahrazeno OZV č. 2/2019)

  OZV č.1/2017, kterou se stanoví část společného školského obvodu mateřské školy (V 5.10.2017 – S 23.10.2017)

  OZV č.3/2016, o nočním klidu (zrušeno 17.5.2018, nahrazeno OZV č.1/2018)

  OZV č.2/2016, kterou se zrušuje Obecně závazná vyhláška č. 3/2014, o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav a diskoték a jiných kulturních podniků v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku (V 12.12.2016 – S 3.1.2017)

  OZV č.1/2016, kterou se mění Obecně závazná vyhláška č. 4/2014, o veřejném pořádku v obci a o stanovení kratší doby nočního klidu (zrušeno 12.12.2016, nahrazeno OZV č.3/2016)

  OZV č.2/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (zrušeno 12.12.2018, nahrazeno OZV č. 2/2018)

  OZV č.1/2015 o stanovení sytému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (V 19.3.2015 – S 3.4.2015)

  OZV č.5/2014 o místním poplatku za odpady (zrušeno 14.12.2015, nahrazeno OZV č.2/2015)

  OZV č.4/2014 o veřejném pořádku v obci a stanovení kratší doby nočního klidu (zrušeno 12.12.2016, nahrazeno OZV č.3/2016)

  OZV č.3/2014 o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení kulturních akcí (zrušeno 12.12.2016, nahrazeno OZV č.2/2016)

  OZV č.2/2014 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (zrušeno 19.3. 2015, nahrazeno OZV č.1/2015)

  OZV č.1/2014 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj

  OZV č.7/2011 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

  OZV č.6/2011 o místním poplatku z ubytovací kapacity (zrušeno 13.12.2019, nahrazeno OZV č. 4/2019)

  OZV č.5/2011 o místním poplatku ze psů (zrušeno 13.12.2019, nahrazeno OZV č. 5/2019)

  OZV č.4/2011 o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt (zrušeno 13.12.2019, nahrazeno OZV č. 4/2019)

  OZV č.3/2011 o zabezpečení veřejného pořádku a čistoty a o stanovení pravidel pohybu psů na veřejném prostranství

  OZV č.1/2011 o místním poplatku ze vstupného

   

   

   

   

   

   

   

  Logo - Evropská unie