MML – Oznámení společného jednání o návrhu územního plánu Rynoltice a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území (V 29.6.2021 – S 16.8.2021)

    Návrh územního plánu obce Rynoltice – Oznámení společného jednání o návrhu územního plánu Rynoltice a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území

    Návrh a vyhodnocení jsou dostupné na webových stránkách pořizovatele:

    https://www.liberec.cz/obec-rynoltice/novy_uzemni_plan/

    Logo - Evropská unie