MML – Oznámení o zahájení řízení o územním plánu Rynoltice včetně vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území (V 11.10.2022 – S 1.12.2022)

    MML Oznámení o zahájení řízení o ÚP Rynoltice včetně vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území

    Logo - Evropská unie