Dopravní omezení na silnici I/13 u Jítravy od 7.7.2021 včetně náhradní autobusové zastávky (V 8.7.2021)

  Dne 7.7.2021 začala první větší uzavírka na silnici I/13 u Jítravy, nejprve bude zrekonstruována křižovatka u čerpací stanice a následně bude opraven povrch vozovky podél celé protihlukové stěny.
  Místně znalí by mohli zkoušet objet kolony přes Jítravu, narazí ale právě na uzavřenou křižovatku u benzínky. Práce proběhnou v několika etapách, jejich termíny naleznete níže.

  Termíny realizace:
  I. Etapa: Od 7.7.2021 do 25.7.2021
  II. Etapa: Od 25.7.2021 do 15.8.2021
  III. Etapa: Od 15.8.2021 do 29.8.2021
  IV. Etapa: Od 29.8.2021 do 14.9.2021

  Rozsah: Z důvodu zabezpečení pracovních míst během částečné uzavírky provozu v průběhu realizace stavebních prací bude na dotčeném úseku silnice I/13 v silničním km cca 177,98 – 179,23 provedena přechodná úprava provozu ve čtyřech níže uvedených etapách a termínech dle přiložených dopravně inženýrských opatření (dále jen „DIO“), která tvoří Přílohy č. 1, 2, 3, 4 a 6 tohoto Opatření, a to za použití schémata C/5 technických podmínek TP 66 ZÁSADY PRO OZNAČOVÁNÍ PRACOVNÍCH MÍST.

  Etapa I: Úsek silničního km cca 178,8 – 179,23, levý jízdní pruh ve směru staničení, délka opravovaného úseku cca 400 m, DIO viz. Příloha č.1

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Etapa II: Úsek silničního km cca 178,8 – 179,23, pravý jízdní pruh ve směru staničení, délka opravovaného úseku cca 400 m, DIO viz. Příloha č.2

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Etapa III: Úsek silničního km cca 177,98 – 178,8, levý jízdní pruh ve směru staničení, délka opravovaného úseku cca 900 m, DIO viz Příloha č.3

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Etapa IV: Úsek silničního km cca 177,98 – 178,8, pravý jízdní pruh ve směru staničení, délka opravovaného úseku cca 900 m, DIO viz Příloha č.4

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Veřejná vyhláška – Opatření obecné povahy – Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci-úseku silnice I/13

  Zároveň doplňujeme informace k náhradní autobusové zastávce, která je cca 900 m směr Rynoltice (pozn. křižovatka staré silnice) a která bude využívána dle jednotlivých etap, viz obrázek níže:

   

  Další omezení na silnici I/13 na našem území se předpokládá na poslední kvartál letošního roku, kdy by mělo dojít ke kompletní obnově povrchů silnice, chodníků a veřejného osvětlení přímo na průtahu Rynolticemi.

  Logo - Evropská unie