MML Odbor dopravy – Veřejná vyhláška – stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích na celý rok 2019 pro případy odstraňování havárií na inženýrských sítích, konkrétně na vodovodním a kanalizačním zařízení – silnice II. a III. třídy v obvodu rozšířené působnosti statutárního města Liberec (V 7.12.2018 – S 7.1.2019)

    MML – Veřejná vyhláška – úprava provozu silnice II. a III. třídy

    Logo - Evropská unie