Veřejná vyhláška – Oznámení o Novém návrhu Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Libereckého kraje pro společné jednání (V 11.7.2018 – S 27.8.2018)

    Veřejná vyhláška KÚLK – Oznámení o Novém návrhu Aktualizace č.1 Zásad územního rozvoje LK pro společné jednání

    Logo - Evropská unie