Veřejná vyhláška, Opatření obecné povahy – Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci v rámci stavby „Silnice III/27244 – Rynoltice, oprava propustku“ (V 15.9.2021 – S 30.9.2021)

    Veřejná vyhláška OOP Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci v rámci stavby Silnice III 27244 Rynoltice, oprava propustku

    Schválený návrh umístění dopravního značení

    Logo - Evropská unie