Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových – Aukční vyhláška EA/ULB/148/2020 (V 26.10.2020 – S 16.11.2020)

    Aukční vyhláška č. EA ULB 148 2020 – pozemky v k.ú. Rynoltice – spoluvlastnický podíl o velikosti 1/6, zapsaném na LV č. 6

    Logo - Evropská unie