Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových – Aukční vyhláška EA/ULB/112/2020 (V 9.9.2020 – S 13.10.2020)

    Aukční vyhláška EA/ULB/112/2020 pozemky v k.ú. Rynoltice – spoluvlastnický podíl o velikosti 1/6, zapsaném na LV č. 6

    Logo - Evropská unie