SČVK a.s. – Zveřejnění informací dle ust. § 36, odst. 5 novely zák. č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, Porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné za rok 2020 (V 22.4.2021 – S 24.5.2021)

    SČVK Porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné za rok 2020

    Logo - Evropská unie