SVS a.s. – Zveřejnění informací dle ust. § 36, odst. 5 novely zák. č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, Porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné za rok 2019 (V 5.5.2020 – S 4.6.2020)

    SVS a.s. – Vyúčtování položek výpočtu ceny pro vodné a stočné za rok 2019

    Logo - Evropská unie