Státní pozemkový úřad – Usnesení o prodloužení lhůty pro vydání rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv, Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Jítrava – do 31.5.2019 (V 28.1.2019 – S 21.2.2019)

    SPÚ – Usnesení o prodloužení lhůty komplexních pozemkových úprav v k.ú. Jítrava do 31.5.2019

    Logo - Evropská unie