Státní pozemkový úřad – Rozhodnutí o výměně vlastnických práv, Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Jítrava (V 5.4.2019 – S 23.4.2019)

    SPÚ Rozhodnutí o výměně vlastnických práv KOPÚ Jítrava 5.4.2019

    Logo - Evropská unie