Státní pozemkový úřad – Oznámení o zamýšleném převodu dle § 20 zákona č. 503/2012 Sb. (V 19.9.2018 – 19.12.2018)

    SPÚ Oznámení o zamýšleném převodu – pozemky v k.ú. Jítrava

    Logo - Evropská unie