Státní pozemkový úřad – Oznámení o zahájení komplexních pozemkových úprav v k.ú. Rynoltice, části k.ú. Polesí u Rynoltic a Jítravy (V 29.5.2018 – S 13.6.2018)

    SPU_Oznámení o zahájení komplexních pozemkových úprav v k.ú.Rynoltice, části k.ú.Polesí u Rynoltic a Jítravy

    Předpokládaný obvod pozemkových úprav

    Logo - Evropská unie