Státní pozemkový úřad – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Rynoltice a části k.ú. Polesí u Rynoltic – pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky k výkonu činnosti (V 12.11.2019 – S 13.12.2019)

    KPÚ, v k.ú. Rynoltice a části k.ú. Polesí u Rynoltic, pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky k výkonu činnosti

    Logo - Evropská unie