Státní pozemkový úřad – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Jítrava-oznámení o vyložení soupisu nároků vlastníků pozemků, lhůta pro uplatnění námitek (V 6.5.2015 – S 28.5.2015)

    Státní pozemkový úřad-komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Jítrava

    Logo - Evropská unie