SPÚ – Oznámení o zjišťování průběhu hranic pozemků – komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Rynoltice a části k.ú. Polesí u Rynoltic (V 1.9.2021 – S 15.10.2021)

    SPÚ Oznámení o zjišťování průběhu hranic pozemků – komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Rynoltice a části k.ú. Polesí u Rynoltic

    Logo - Evropská unie