Rozhodnutí stavebního úřadu MÚ Hrádek n. N. o umístění stavby – „LB-Rynoltice – p.p.č. 660-1,kNN+SD+SS, IV-12-4020254“ (V 25.8.2021 – S 13.9.2021)

    Rozhodnutí o umístění stavby „LB-Rynoltice-ppč.660-1, kNN+SD+SS, IV-12-4020254“ v k.ú. Rynoltice

    Logo - Evropská unie