Rozhodnutí stavebního úřadu Hrádek n.N. o umístění stavby „Rynoltický potok I. etapa ř. km 0,6224-1,1117 a 2,6858-2,7453“ (V 9.8.2021 – S 24.8.2021)

    Rozhodnutí o umístění stavby „Rynoltický potok I. etapa ř.km 0,6224 – 1,1117 a 2,6858 – 2,7453“

    Logo - Evropská unie