Rozhodnutí o umístění stavby, stavební povolení „Ubytování na závodišti s nebytovými prostory, příjezdovou komunikací a zpev.ploch“ (V 17.10.2018 – S 2.11.2018)

    Rozhodnutí o umístění stavby „Ubytování na závodišti s nebytovými prostory, příjezdovou komunikací a zpev.ploch“

    Logo - Evropská unie