Rozhodnutí o umístění stavby JUDr. J. Suk – přístavba a stavební úpravy č.p. 7 pro změnu v užívání na restauraci a ubytovnu včetně terénních úprav (V 5.8.2015 – S 21.8.2015)

    Rozhodnutí o umístění stavby JUDr.Suk

    Celkový situační výkres stavby

    Logo - Evropská unie