Rozhodnutí o umístění stavby Čistírna odpadních vod pro bytový dům č.p. 16, v k.ú. Jítrava – JUDr. J.Suk (V 17.5.2017 – S 1.6.2017)

    Rozhodnutí o umístění stavby – čistírna odpadních vod pro bytový dům č.p. 16, Jítrava

    Situační zákres

    Logo - Evropská unie