Oznámení o zahájení územního řízení stavby „Rynoltický potok I. etapa ř. km 0,6224-1,1117 a 2,6858-2,7453″ (V 31.3.2021 – S 15.4.2021)

    Oznámení o zahájení územního řízení LESY ČR s.p. v zastoupení firmy HG Partner s.r.o. – Rynoltický potok I. etapa ř. km 0,6224-1,1117 a 2,6858-2,7453

    Logo - Evropská unie