Oznámení-přístavba a stavební úpravy č.p.7 pro změnu v užívání na restauraci a ubytovnu včetně terénních úprav JUDr. J.Suk (V 12.6.2015 – S 29.6.2015)

    Oznámení-přístavba a stavební úpravy č.p. 7 pro změnu v užvání na restauraci a ubytovnu včetně terénních úprav

    Celkový situační výkres stavby

    Logo - Evropská unie