Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí – k.ú. Polesí u Rynoltic (V 22.1.2016 – S 23.2.2016)

    Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí k.ú. Polesí u Rynoltic

    Logo - Evropská unie