Oznámení – zahájení územního řízení JUDr. Jan Suk – příjezdová a obslužná komunikace zemědělského areálu v k.ú. Jítrava (V 7.6.2016 – S 22.6.2016)

    Oznámení JUDr.J.Suk-příjezdová a obslužná komunikace zemědělského areálu v k.ú. Jítrava

    Situace příjezdové a obslužné komunikace

    Logo - Evropská unie