Opravné rozhodnutí stavebního úřadu MÚ Hrádek n. N. o opravě zřejmých nesprávností ve výrokové části územního rozhodnutí vydaného dne 22.7.2021 pod č.j. OSŽP-5127/2021-VYE „Rynoltický potok I. etapa ř. km 0,6224-1,1117 a 2,6858-2,7453“ (V 1.9.2021 – S 17.9.2021)

    Opravné rozhodnutí o opravě zřejmých nesprávností ve výrokové části územního rozhodnutí vydaného dne 22.7.2021 pod č.j. OSZP-5127/2021-VYE „Rynoltický potok I.etapa ř.km 0,6224-1,1117 a 2,6858-2,7453“

    Logo - Evropská unie