Opatření obecné povahy – Veřejná vyhláška-stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci ev.č. III/27244, v rámci akce „LB-Rynoltice-p.p.č. 1537/1, vNN, svod+kNN“ (V 4.8.2021 – S 20.8.2021)

    Opatření obecné povahy – přechodná úprava: IP-12-4010861, LB, Rynoltice, p.č. 1537/1

    Příloha

    Logo - Evropská unie