MML odbor dopravy-veřejná vyhláška-Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici III/27244, p.p.č. 2237 v k.ú. Rynoltice (V 8.9.2017 – S 27.9.2017)

    Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici III/27244, p.p.č. 2237 v k.ú. Rynoltice

    Logo - Evropská unie