MML Odbor dopravy – Veřejná vyhláška – Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci – silnice ev. č. III/27243 v k. ú. Jítrava (V 18.3.2019 – S 2.4.2019)

    VV Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci

    Příloha k VV – schválený návrh umístění dopravního značení

    Logo - Evropská unie