MML odbor dopravy-Veřejná vyhláška-Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích na rok 2021 – silnice II. a III. třídy v obvodu rozšířené působnosti statutárního města Liberec (V 11.1.2021 – S 27.1.2021)

    Veřejná vyhláška – Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích na celý rok 2021 pro případy odstraňování havárií na inženýrských sítích, konkrétně na vodovodním a kanalizačním zařízení

    Logo - Evropská unie