MML odbor dopravy-Veřejná vyhláška-Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích na rok 2021 – silnice II. a III. třídy v obvodu rozšířené působnosti statutárního města Liberec (V 18.1.2021 – S 2.2.2021)

    MML- Veřejná vyhláška stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích na rok 2021, pro vybrané nebo opakované operativní činnosti spojené se správou,údržbou, měřením a opravami silnic II. a III. třídy

    Logo - Evropská unie