MML odbor dopravy-veřejná vyhláška-Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích na rok 2020 – silnice II. a III. třídy v obvodu rozšířené působnosti statutárního města Liberec (V 15.1.2020 – 3.2.2020)

    MML Odbor dopravy VV Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích na rok 2020

    Logo - Evropská unie