MML Odbor dopravy – Veřejná vyhláška – Stanovení přechodné úpravy na silnici ev.č. III/27243, III/27241, III/27244 „Oprava železničního přejezdu na trati Děčín východ-Liberec na sil. III/27243 u vlakové zastávky Zdislava“ (V 17.4.2019 – S 2.5.2019)

    VV Oprava železničního přejezdu na trati Děčín u vlakové zastávky Zdislava

    Příloha k VV – schválený návrh umístění dopravního značení

    Logo - Evropská unie