Ministerstvo zemědělství, Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů – Veřejná vyhláška-Opatření obecné povahy (V 10.8.2020)

    Veřejná vyhláška –  OOP ze dne 27.7.2020

    Příloha č. 1 k č.j. 33784 2020 MZE 16212

    Logo - Evropská unie